Groepsverzekering

We kennen de groepsverzekering als een interessant instrument om personeel te verlonen.

Om die groepsverzekering als verloningsinstrument te optimaliseren moeten werkgever en werknemer een aantal voorwaarden respecteren. De Programmawet van 22 juni laatstleden heeft de (para)fiscale behandeling van de opbouw en de uitkering van extra-legale pensioenen opnieuw onder de aandacht gebracht.

Tijdens dit seminarie willen we daarom een antwoord geven op ondermeer volgende vragen:

- wie draagt bij tot de groepsverzekeringen en welke sociale bijdragen zijn verschuldigd op die bijdragen? - kunnen we in een (extra) groepsverzekering voorzien voor een gedeelte van ons personeel? - kunnen via de groepsverzekering ook bonussen uitgekeerd worden? - wat is het gevolg van het verlengen van de minimum pensioenleeftijd voor de groepsverzekering? - moet de verzekeraar of de werkgever een bepaald rendement garanderen? - zijn de premies en toelagen voor een groepsverzekering onbeperkt fiscaal aftrekbaar? Wat houdt de zogenaamde 80%-regel in dit verband precies in en wat is hier nu precies recent aan veranderd? - welke parafiscale heffingen zijn bij uitkeringen van de groepsverzekering nog verschuldigd bovenop de bedrijfsvoorheffing? - welke belastingtarieven zijn van toepassing op de groepsverzekering? - hoe kan de belasting op het uitgekeerde pensioenkapitaal geoptimaliseerd worden? - wanneer is het verlaagd tarief van 10% van toepassing en is de winstdeelname echt belastingvrij? - hoe is de rapportering en de inventarisatie van alle extra-legale pensioenen nu georganiseerd? - wanneer is de Wijninckx-bijdrage verschuldigd en hoe moet die bijdrage concreet betaald worden?

We schetsen uiteraard ook het actuele overzicht van de verschillende fiscale tarieven die van toepassing zijn na de aanpassingen die op 1 juli in werking treden.

 

Inschrijven: Klik Hier

Datum: 
woensdag, mei 6, 2015 - 09:00 - 12:30
Prijs: 
€425/persoon
Organisator: 
Learning@acerta.pro
Sprekers: 
Dirk Wijns
Jan Lammens
Locatie:
Gordunakaai 59
EUROPA HOTEL GENT.
9000
Gent
Belgium
Javascript is required to view this map.
Contactgegevens:

tel. 016 24 99 91
learning@acerta.pro

Webdesign Desk02