PFSO

Anne Laureyns (Portilog)

ISPS: een last of opportuniteit?

De Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code) en de Europese Verordening 725/2004 m.b.t. de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten zijn ontstaan na de aanslagen van 9/11. Nadien werden er nog tal van bijkomende initiatieven genomen om de havens en de supply chain te beveiligen tegen het terrorisme en het smokkelen van massavernietigingswapens.

Van de PFSO wordt verwacht:

dat hij/zij van al deze wetgeving volledig op de hoogte is en ... blijft;en dat hij/zij de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen ook doeltreffend kan implementeren en onderhouden zonder dat er ook maar een vertraging ontstaat van de operationele en logistieke activiteiten op de havenfaciliteit.

Vooral dit laatste blijkt geen sinecure te zijn en is vaak een delicate evenwichtsoefening!

Unieke en praktische opleiding

Naast de noodzakelijke theoretische omkadering is er een ruim praktisch georiënteerd gedeelte.

Thema's zoals o.a. terrorisme, mythes en waarheden m.b.t. toegangscontrole, camerabewaking, interactie met het schip, opstellen van het veiligheidsplan, contracting externe bewaking, synergie met de overheid worden uitgebreid besproken.Verplichte beveiligingsmaatregelen worden meteen naar concrete toepassingsmogelijkheden vertaald.

Doelgroep

Medewerkers die door hun bedrijf werden aangesteld als (mede)verantwoordelijke voor de ontwikkeling, uitvoering en onderhoud van het haven-faciliteitsveiligheidsplan en die de contacten onderhouden met scheepsveiligheidsbeambten en de overheid (terminal managers, operations assistents, kaaiverantwoordelijken, ...)Verantwoordelijken voor maritieme beveiliging binnen externe beveiligingsfirma's.

Een actieve inbreng van de deelnemers wordt verwacht.

Een eerste stap in het leerproces, is het downloaden en uitprinten van de PFSO – verordening-725-2004-nl. De deelnemer dient bij aanvang van de opleiding een hard copy van deze Verordening mee te brengen.

Programma

EC Verordening 725/2004 & EC Richtlijn 2005/65Andere beveiligingsinitiatieven en business qualifiersSecurity from a shipowner point of viewTaken en verantwoordelijkheden van de PFSOHet Havenfaciliteitsveiligheidsplan – PFSPOrganisatie en uitvoering van beveiligingstakenRisico-analyseVeiligheidsincidentenVeiligheidsverklaringDrills en oefeningenWet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeerWet CamerabewakingWet private en bijzondere veiligheid

Kwaliteitsgarantie

Portilog waarborgt de kwaliteit van de cursus door de deelnemers tijdens de opleiding permanent te evalueren. Door middel van cases peilen de docenten naar de opgedane kennis van de cursisten en het vermogen om een praktische vertaalslag te maken naar de eigen security-omgeving. Tijdens de laatste sessie vervangen praktijkgerichte oefeningen een mondelinge of schriftelijke proef.

Aanwezigheidsattest = certificaat

Portilog is door de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB) erkend als opleidingsinstelling voor PFSO's. De inhoud van de opleiding is conform de IMO circulaire MSC.1/Circ. 1188 betreffende 'GUIDELINES ON TRAINING AND CERTIFICATION FOR PORT FACILITY SECURITY OFFICERS'. Het aanwezigheidsattest van deze opleiding geldt als certificaat dat u beantwoordt aan de verplichtingen van de International Ship & Port Facility Security (ISPS) code.

Opmerking: deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest op voorwaarde dat zij minstens
80% van de lesuren hebben bijgewoond..

Duur

De opleiding bestaat uit 6 sessies, telkens van 13.30 tot 17.00 uur.

Meer info: http://www.portilog.be/opleidingen/pfso/

 

Datum: 
dinsdag, april 17, 2018 - 13:30 - zaterdag, juni 30, 2018 - 17:00
Prijs: 
1020
Organisator: 
Portilog
Sprekers: 
Hilde De Moor
Carmen Dewilde
Gunter Van den Wyngaert
Locatie:
Brouwersvliet 33
CEPA
2000
Antwerpen
Belgium
Javascript is required to view this map.
Contactgegevens:

Projectmedewerker: Anja Vanderheyden

anja.vanderheyden…

03 205 18 88

Webdesign Desk02