1 op 2 werknemers wil thuis werken maar mag niet

Freddy Michiels
HR
1 op 2 werknemers wil thuis werken maar mag niet

Steeds meer werknemers vragen naar flexibele werkuren en de mogelijkheid om regelmatig thuis te werken voor een beter werk/privé evenwicht en meer werkefficiëntie. Ook werkgevers pleiten voor meer flexibiliteit maar staan echter zeer weigerachtig tegenover het toelaten van thuis werken.

Wie het wel toelaat blijkt bovendien weinig juridisch en praktisch voorbereid. Toch is thuis werken één van de beste oplossingen voor het flexibiliteitsvraagstuk. Onbekend maakt echter onbemind. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Tempo-Team, voorheen Vedior, naar de verschillende dimensies van thuis werken bij werknemers en werkgevers.

Tempo-Team bevroeg hiervoor een representatieve steekproef van 517 vaste en tijdelijke werknemers en 210 HR-managers. Thuis werken of telewerk betekent dat loontrekkende werknemers onder toezicht en controle van de werkgevers gebruik maken van informatica technologie om regelmatig buiten de vaste bedrijfslocatie te werken. Het gaat dus niet over huisarbeid waarbij de werknemer alleen buiten de bedrijfslocatie werkt.
 
Daar waar bijna 1 op 2 werknemers (47%) graag ook thuis wil werken, verbiedt bijna de helft van de werkgevers (49%) dat resoluut. Werkgevers vrezen vooral de negatieve impact van thuis werken op de collegialiteit onder werknemers (49%) en de betrokkenheid bij het bedrijf (41%).
 
Werkgevers en werknemers hebben dus duidelijk een verschillende visie op het flexibiliteitsvraagstuk. Werkgevers zien in de eerste plaats heil in deeltijds werken (63%) in combinatie met flexibele uren (62%) als antwoord op de mobiliteitsproblematiek, de nood aan meer werkefficiëntie en het verbeteren van het werk / privé evenwicht. Werknemers daarentegen geloven meer in een mix tussen flexibele werkuren (71%) en regelmatig thuis werken (47%) en heel wat minder in deeltijds werken (29%).
 
“Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en de ‘war for talent’ hebben werkgevers er alle belang bij aandacht te besteden aan de vraag naar meer flexibiliteit. Meer flexibiliteit door thuis werken toe te laten zal de band met de werkgever eerder versterken. Mits een goede omkadering en duidelijke afspraken zal de betrokkenheid bij het bedrijf en collegialiteit met de collega’s niet in het gedrang komen,” aldus Didier Christiaens, HR-director Tempo-Team.
 
Praktijk ontkracht vooroordelen
 
79% van de werkgevers die thuis werken toelaten, stellen vast dat het aantal werknemers dat ook thuis werkt de voorbije drie jaar toenam. Deze werkgevers zien ook duidelijke voordelen in het toelaten van thuis werken. 68%. Stelt dat het het privéleven van de werknemers ten goede komt, 63% vindt het aangewezen voor werk dat veel concentratie vraagt en 45% is zelfs van mening dat werknemers thuis productiever zijn dan op kantoor.
 
Bij de werknemers zijn vooral de hoger opgeleide mannen (47%) vragende partij om af en toe thuis te kunnen werken, vrouwen werken beduidend minder thuis (22%) en zijn meer geïnteresseerd in deeltijds werken (40%) in tegenstelling tot mannen (17%). Vooral werknemers met kinderen zijn meer geïnteresseerd in flexibele werkuren (79%) dan deze zonder kinderen (67%) en eveneens meer in thuis werken (55%) dan hun kinderloze collega’s (44%). Ook tussen de generaties is er een duidelijk verschil. De jongere generatie Y werkt graag thuis omwille van de sfeer, de mogelijkheid om tussendoor huishoudelijk werk te kunnen doen of voor meer contact met familie of vrienden. De oudere meer pragmatische generatie X werkt vooral thuis om de werkefficiëntie en concentratie te verbeteren.
 
Wie thuis mag, kan of wil werken (33%) doet dat in de eerste plaats om zijn of haar woon-werk-verkeer te optimaliseren (29%), om meer flexibel te kunnen werken (21%), om zich beter te kunnen concentreren (17%) en voor een beter werk/privé evenwicht (17%).
 Werknemers hebben een zeer positieve perceptie over thuis werken. De belangrijkste voordelen zijn de impact op het werk/privé evenwicht (55%), concentratie (53%) en productiviteit (53%) en ontkrachten de stelling dat thuis werken ten koste gaat van collegialiteit (31%) en betrokkenheid (18%).

Thuis werken beste alternatief
 
Ondanks het groeiend succes en vraag blijft thuis werken voor de meeste werknemers nog improviseren en behelpen. Zo beschikt slechts 38% over een afzonderlijke werkkamer of bureau om thuis te werken, de overige 62% doet dat elders in huis. 45% van de werknemers die ook thuis werken doet dat minstens 1 keer per week gedurende gemiddeld 5 uur. 18% doet het minstens 1 keer per maand gedurende net geen 5 uur en 36% doet het minder dan één keer per maand.
De lage bereidheid van werkgevers om thuis werken toe te laten of aan te moedigen vertaalt zich ook in de gebrekkige organisatie ervan. Slechts 31% van alle ondervraagde werkgevers bevestigt dat ze een aangepast en duidelijk beleid of politiek hebben met betrekking tot thuiswerken. Van de bedrijven die thuiswerken toestaan heeft nauwelijks meer dan de helft (57%) een aangepaste politiek.
 
Stefan Nerinckx, advocaat-vennoot bij Field Fisher Waterhouse en docent arbeidsrecht Hogeschool Universiteit Brussel, waarschuwt voor het systematisch onderschatten van de gevolgen van het toelaten van thuiswerken. Er is immers een duidelijk wettelijk kader met verplichtingen voor de werkgever dat moet ingevuld worden. Hierbij is het juist identificeren van de toepasselijke wettelijke bepalingen, naar gelang de aard van het telewerken, van groot belang.
 
Uit zijn analyse blijkt dat telewerken, hoewel verschillend qua opzet, best een volwaardig alternatief kan zijn voor deeltijdse arbeid en flexibele uurregelingen. Beide laatsten toch met een zeer omslachtige juridische en administratieve kader.
 
“Werknemers toelaten om thuis te werken met behulp van de informaticatechnologie valt onder de wetgeving op telewerk die specifieke eisen stelt zoals een schriftelijke overeenkomst en het ter beschikking stellen van apparatuur zoals een PC en het vergoeden van kosten. Een schriftelijke bijlage bij de arbeidsovereenkomst en een aangepast arbeidsreglement zijn dus een must. Enkel op deze manier worden alle partijen voldoende beschermd tegen de risico’s die komen kijken bij het thuis werken. Uit de praktijk blijkt dat dit sterk onderschat wordt. Toch kan thuis werken juridisch een makkelijkere oplossing bieden dan bijvoorbeeld flexibele uurregelingen en beantwoord het wellicht het meest aan de behoeften van de generatie Y werknemers”, aldus Stefan Nerinckx
 
Een positief punt is het technologisch aspect dat in de kaart speelt om thuis te werken. Zo beschikt 88% van de werknemers die ook thuis werken over een laptop, betaalt de werkgever voor 64% de internetaansluiting, 61% het gsm abonnement en 54% de gsm of smartphone zelf. 1 op 3 werknemers heeft thuis rechtstreeks toegang tot het bedrijfsnetwerk.
 
“Het uitwerken van een duidelijk kader met aandacht voor alle aspecten en gevolgen van thuiswerken zijn een noodzakelijke voorwaarde om onzekerheid en risico’s te vermijden. Maar minstens even belangrijk is een goede communicatie, overleg en controle tussen werkgever en werknemer om thuiswerken tot een succes te maken,” besluit Didier Christiaens.

Info: www.tempo-team.be

  • Werkgevers wantrouwen thuis werken
  • Slechts 1 op 3 werkt effectief af en toe thuis
  • Aangepast juridisch kader ontbreekt bij helft bedrijven
  • Thuis werken blijkt meest efficiënte vorm van flexibiliteit
Webdesign Desk02