20% van de vrachtwagens te zwaar geladen

Freddy Michiels
Haven, Transport & Logistiek
20% van de vrachtwagens te zwaar geladen

Eén op de vijf vrachtwagens blijkt nog altijd te zwaar geladen over onze wegen te rijden, volgens een controle van Wegen en Verkeer. 

Het is bekend dat o.a. voertuigen  die zwaarder geladen zijn dan toegelaten, voor meer gevaar op de weg zorgen (o.a. door de trage remsnelheid) en bovendien het wegdek beschadigen. 

Vele vrachtwagenbestuurders (of hun opdrachtgevers) houden daar evenwel geen rekening mee, maar mopperen wel als het wegdek putten of sporen vertoont.

De politierechtbank kan straffen opleggen van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete die naargelang het teveel aan (over)gewicht kan variëren van 275 tot 412.500 euro. Bij een veroordeling voor een op gewestwegen gepleegde inbreuk kan de rechter bovendien een forfaitair bedrag opleggen (van 3137,5 tot 2.062,5 euro). Als de inbreuk administratief wordt afgehandeld variëren de geldboetes van 275 euro (bij een overlading met minder dan 500 kilo) tot 4.125 euro (bij overlading met 3.000 kilo en meer). 

De zware sancties schrikken de transporteurs niet af. In 2009 werd voor 1,72 miljoen euro aan administratieve geldboetes geïnd. In 2008 was dat nog voor 746.088 euro en in 2007 voor 1,11 miljoen euro. 

Webdesign Desk02