43 procent meer stopzettingen en faillissementen bij cafés sinds rookverbod

Redactie
Marketing & Sales
Cafés.jpg(image/jpeg)

Tussen juli en december van dit jaar steeg het aantal cafés dat failliet ging of de deuren sloot met 43 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfermateriaal van handelsinformatiekantoor Coface Services Belgium.

“Deze cijfers tonen aan dat het rookverbod stevige consequenties heeft”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Ook al spelen naast het rookverbod ook andere factoren mee, blijkt dat verbod toch de spreekwoordelijke druppel te zijn geweest.” De ondernemersorganisatie vraagt dan ook politieke actie, zowel op federaal als lokaal niveau. Enerzijds vraagt NSZ de regering Di Rupo dringend werk te maken van een relanceplan voor de cafés. Tegelijk vindt NSZ dat de lokale besturen permanente terrassen moeten toelaten. Uit onderzoek bij de 308 Vlaamse gemeenten blijkt immers dat 1/3de dat nog steeds verbiedt. Ook de gemeentetaksen op terrassen, die in 4 op de 10 Vlaamse gemeenten geheven worden, moeten weg. 

Uit cijfers van Coface Services Belgium blijkt dat tussen 1 juli en 23 december van dit jaar het aantal failliete en stopgezette cafés met 43 procent is toegenomen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die toename is voor een groot stuk op het conto te schrijven van het rookverbod dat cafés die het al moeilijk hadden voor de tabaksban de dieperik in sleurde. Christine Mattheeuws: “En dan moeten we nog rekening houden met de milde herfst die ervoor zorgde dat rokers nog zonder al teveel problemen buiten konden roken.”

Geen beterschap te verwachten

Ook voor de komende maanden verwacht NSZ absoluut geen beterschap. “Integendeel”, zegt de NSZ-voorzitter. “Heel wat cafés houden het geen maanden meer vol. Zij smeken echt om zuurstofmaatregelen.”

Daarom bepleit NSZ een actieplan bij de nieuwbakken regering Di Rupo. Op korte termijn vraagt de ondernemersorganisatie een automatisch uitstel van betaling van sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing en van RSZ-bijdragen en dat gedurende één jaar. Deze crisismaatregelen mogen enkel maar een opstap zijn naar structurele maatregelen voor de cafésector. Een voorbode van een structurele aanpak en een solide relanceplan met een btw-verlaging naar 6 procent voor voeding en drank, een verhoogde fiscale aftrek voor de plaatsing van een rookkamer of een keuken, soepelere regels voor studenten- en gelegenheidsarbeid om piekmomenten op te vangen en stimuli voor flexibele arbeid. “We beseffen dat die maatregelen geld kosten en dat er zwaar bespaard moet worden, maar cafés vormen in ons land een belangrijk stuk van het cultuurpatrimonium dat niet teloor mag gaan.”

Door het rookverbod kennen caféterrassen, zelfs wanneer het kouder is, een toenemend succes. Steeds meer café-uitbaters installeren dan ook verwarmingselementen op hun terras, kwestie van de rokende klanten niet in de kou te laten staan. Toch weigert 1/3de van de Vlaamse steden en gemeenten nog steeds permanente terrassen. Dat cijfer was al zo enkele maanden geleden. NSZ vraagt die lokale besturen om die beperking op te heffen zodat terrassen het hele jaar door mogelijk zijn. Daarnaast eist de ondernemersorganisatie dat gemeentelijke belastingen op terrassen, die in 90 van de 308 Vlaamse gemeenten geheven worden, verdwijnen. “Nu het bij veel cafés alle hens aan dek is, moeten de lokale besturen de café-uitbaters ten volle helpen en dat kunnen ze het best door die belasting af te schaffen en permanente terrassen mogelijk te maken.”

Lees ook de reactie van Frank Blatt op de hulproep van de cafés.

Webdesign Desk02