60 procent van de kmo’s maakt op dit moment geen winst

Freddy Michiels
Ondernemen

De crisis laat zich nog sterk voelen bij de Vlaamse kmo. Op dit moment draait 60
procent van de kmo’s zonder winst. Dat blijkt uit onderzoek van
ondernemersorganisatie NSZ en Job@, afgenomen bij 453 kmo-bedrijfsleiders.
Bovendien verwacht 60 procent ook de komende zes maanden geen beterschap.
Positief is wel dat 80 procent van de kmo’s van plan is om door te zetten.
Opmerkelijk daarentegen is dat zelfs in crisistijden 26 procent moeite heeft om
de juiste mensen te vinden. Dat is meteen de grootste kopzorg van de
kmo-bedrijfsleider, op de voet gevolgd door een te hoge loonkost en het teveel
aan administratieve lasten.

60 procent van de ondervraagde kmo’s geeft aan dat hun bedrijfsresultaten het
afgelopen jaar afgenomen zijn. In sectoren zoals bouw, communicatie, transport
en horeca nam het aantal bestellingen sterker af dan in andere sectoren zoals
voeding, technologie en personenzorg en bij de vrije en intellectuele beroepen.
Ook weer 60 procent van de kmo’s maakt op dit moment geen winst, terwijl dat
nochtans een basisvereiste is om te kunnen groeien.

Steun

Ondanks het recordaantal faillissementen, had het bloedbad door de crisis nog
erger kunnen zijn. Dat is niet gebeurd, omdat kmo’s in periodes van
hoogconjunctuur ook een voorzichtige bedrijfspolitiek voeren en buffers
aanleggen voor wanneer het minder gaat. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws:
“Dat is een goede zaak. Wij zijn persoonlijk geen voorstander van allerhande
steunmaatregelen die de kmo moeten rechthouden, want daarmee bewijzen we de
ondernemers geen dienst. Toch is het in tijden van crisis absoluut nodig om de
ondernemers de kans te geven te overleven. Zeker wanneer tijdens de eerste vier
maanden van dit jaar 3470 bedrijven over de kop zijn gegaan. Vandaar dat we
tevreden zijn dat de anticrisismaatregelen verlengd werden tot eind september,
ook al pleiten we daarna voor verdere steun om de crisis het hoofd te kunnen
bieden.”

Jobs

De Vlaamse kmo’s zullen het komende jaar zo goed als geen extra jobs creëren,
zo blijkt verder uit het onderzoek van NSZ en Job@. 62 procent van de
ondernemers zal het komende jaar niemand aanwerven, 28 procent denkt in die
periode een extra werknemer te kunnen rekruteren. Positief daarentegen is dat 88
procent van de kmo’s de komende maanden niemand zal moeten ontslaan. Mattheeuws:
“Kmo’s danken niet snel af, zelfs al gaat het tijdelijk minder. Kmo’s zijn
begaan met hun personeel. Dat is toch wel in contrast met de aanpak van
multinationals. Daar ben je als werknemer een nummer. Daarnaast dienen we ook op
te merken dat een ontslag, gezien de hoge opzegvergoedingen, amper betaalbaar is
voor een kmo, waardoor ze minder rap mensen afdanken.”

Activering

Bovendien geeft de kmo-bedrijfsleider aan dat het grootste pijnpunt momenteel
is om geschikt personeel te vinden. 26 procent vindt het moeilijk om de juiste
man of vrouw te strikken. “Dat resultaat is voor ons, zeker in crisistijden, ook
verrassend”, geeft de NSZ-voorzitter aan. “Natuurlijk blijft het aantal
knelpuntberoepen hoog en raken deze moeilijk ingevuld, maar het is duidelijk dat
bedrijfsleiders een ander arbeidsmarktbeleid willen, waarbij de klemtoon ligt op
activering en omscholing.”

Loonkost

Daarnaast blijft de hoge loonkost een doorn in het oog van de kmo’s. Voor 24
procent van de bedrijfsleiders is dat het meest prangende probleem. De hoge
loonkost vormt immers een structurele handicap die de concurrentiekracht van de
Belgische bedrijven en de sociaaleconomische onderbouw van ons land aantast.
Mattheeuws: “Helaas is dat besef nog niet voldoende aanwezig bij de
beleidsmakers. Maar zonder ingrepen zullen onze bedrijven steeds vaker de strijd
verliezen tegenover hun concurrenten uit de buurlanden.”

Administratieve vereenvoudiging?

Tot slot is 16 procent van de ondernemers ook niet bijster te spreken over
administratieve vereenvoudiging. Voor hen is dat het probleem waarmee ze het
meest worstelen. De wirwar aan maatregelen en de hoeveelheid aan wetten,
decreten, ordonnanties en uitvoerende bepalingen op federaal, regionaal en
lokaal niveau maken het hen weinig overzichtelijk. “Digitalisering mag dan wel
een stap in de goede richting zijn, ten gronde verandert er weinig, aangezien
kmo’s de procedures nog steeds moeten volgen, ook al is dat dan volgens
elektronische weg”, aldus de NSZ-voorzitter.

Info: www.nsz.be en twitter.com/NSZbe

Webdesign Desk02