60 procent van de kmo’s maakt op dit moment geen winst

Ondernemen

De crisis laat zich nog sterk voelen bij de Vlaamse kmo. Op dit moment draait 60 procent van de kmo’s zonder winst. Dat blijkt uit onderzoek van ondernemersorganisatie NSZ en Job@, afgenomen bij 453 kmo-bedrijfsleiders. Bovendien verwacht 60 procent ook de komende zes maanden geen beterschap. Positief is wel dat 80 procent van de kmo’s van plan is om door te zetten. Opmerkelijk daarentegen is dat zelfs in crisistijden 26 procent moeite heeft om de juiste mensen te vinden. Dat is meteen de grootste kopzorg van de kmo-bedrijfsleider, op de voet gevolgd door een te hoge loonkost en het teveel aan administratieve lasten.
 
60 procent van de ondervraagde kmo’s geeft aan dat hun bedrijfsresultaten het afgelopen jaar afgenomen zijn. In sectoren zoals bouw, communicatie, transport en horeca nam het aantal bestellingen sterker af dan in andere sectoren zoals voeding, technologie en personenzorg en bij de vrije en intellectuele beroepen. Ook weer 60 procent van de kmo’s maakt op dit moment geen winst, terwijl dat nochtans een basisvereiste is om te kunnen groeien.
 
Steun

Ondanks het recordaantal faillissementen, had het bloedbad door de crisis nog erger kunnen zijn. Dat is niet gebeurd, omdat kmo’s in periodes van hoogconjunctuur ook een voorzichtige bedrijfspolitiek voeren en buffers aanleggen voor wanneer het minder gaat. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Dat is een goede zaak. Wij zijn persoonlijk geen voorstander van allerhande steunmaatregelen die de kmo moeten rechthouden, want daarmee bewijzen we de ondernemers geen dienst. Toch is het in tijden van crisis absoluut nodig om de ondernemers de kans te geven te overleven. Zeker wanneer tijdens de eerste vier maanden van dit jaar 3470 bedrijven over de kop zijn gegaan. Vandaar dat we tevreden zijn dat de anticrisismaatregelen verlengd werden tot eind september, ook al pleiten we daarna voor verdere steun om de crisis het hoofd te kunnen bieden.”
 
Jobs

De Vlaamse kmo’s zullen het komende jaar zo goed als geen extra jobs creëren, zo blijkt verder uit het onderzoek van NSZ en Job@. 62 procent van de ondernemers zal het komende jaar niemand aanwerven, 28 procent denkt in die periode een extra werknemer te kunnen rekruteren. Positief daarentegen is dat 88 procent van de kmo’s de komende maanden niemand zal moeten ontslaan. Mattheeuws: “Kmo’s danken niet snel af, zelfs al gaat het tijdelijk minder. Kmo’s zijn begaan met hun personeel. Dat is toch wel in contrast met de aanpak van multinationals. Daar ben je als werknemer een nummer. Daarnaast dienen we ook op te merken dat een ontslag, gezien de hoge opzegvergoedingen, amper betaalbaar is voor een kmo, waardoor ze minder rap mensen afdanken.”

Activering

Bovendien geeft de kmo-bedrijfsleider aan dat het grootste pijnpunt momenteel is om geschikt personeel te vinden. 26 procent vindt het moeilijk om de juiste man of vrouw te strikken. “Dat resultaat is voor ons, zeker in crisistijden, ook verrassend”, geeft de NSZ-voorzitter aan. “Natuurlijk blijft het aantal knelpuntberoepen hoog en raken deze moeilijk ingevuld, maar het is duidelijk dat bedrijfsleiders een ander arbeidsmarktbeleid willen, waarbij de klemtoon ligt op activering en omscholing.”
 
Loonkost

Daarnaast blijft de hoge loonkost een doorn in het oog van de kmo’s. Voor 24 procent van de bedrijfsleiders is dat het meest prangende probleem. De hoge loonkost vormt immers een structurele handicap die de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven en de sociaal-economische onderbouw van ons land aantast. Mattheeuws: “Helaas is dat besef nog niet voldoende aanwezig bij de beleidsmakers. Maar zonder ingrepen zullen onze bedrijven steeds vaker de strijd verliezen tegenover hun concurrenten uit de buurlanden.”
 
Administratieve vereenvoudiging?

Tot slot is 16 procent van de ondernemers ook niet bijster te spreken over administratieve vereenvoudiging. Voor hen is dat het probleem waarmee ze het meest worstelen. De wirwar aan maatregelen en de hoeveelheid aan wetten, decreten, ordonnanties en uitvoerende bepalingen op federaal, regionaal en lokaal niveau maken het hen weinig overzichtelijk. “Digitalisering mag dan wel een stap in de goede richting zijn, ten gronde verandert er weinig, aangezien kmo’s de procedures nog steeds moeten volgen, ook al is dat dan volgens elektronische weg”, aldus de NSZ-voorzitter.

Info: www.nsz.be en twitter.com/NSZbe

Webdesign Desk02