8 miljoen euro voor nieuwe oproep ondernemerschap naar startersinitiatieven

Redactie
Finance & Insurance
Starters.jpg(image/jpeg)

In het kader van een nieuwe oproep ondernemerschap ten aanzien van startersinitiatieven stelt minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams minister van Economie, 8 miljoen euro ter beschikking.

Met deze oproep wil de minister-president een extra impuls geven aan de ondersteuning van nieuw en jong ondernemerschap in Vlaanderen. Daarbij worden o.a. extra klemtonen gelegd voor bepaalde doelgroepen, om met name ondernemerschap te stimuleren in creatieve sectoren, kennisintensieve diensten en kennisgedreven ondernemerschap o.a. door spin-offs en spin-outs.

Deze oproep sluit aan bij de reeds bestaande maatregelen voor steun voor advies aan prestarters. Waar de focus van de prestartersmaatregel ligt bij zij die nog niet gestart zijn met hun onderneming, wil deze oproep een kader bieden aan projecten die gericht zijn op mensen die net gestart zijn met een onderneming, of jonge ondernemingen, om zo te voorzien in blijvende dienstverlening naar starters toe.

 

Aantal starters daalt

De economische omstandigheden rechtvaardigen een extra inspanning om nieuw ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen. Herstructureringen en bedrijfssluitingen zorgen voor banenverlies, maar nieuwe groeigerichte bedrijven kunnen zorgen voor de creatie van jobs.  Door de economische crisis staat dit nieuwe ondernemerschap onder druk, dat blijkt ook uit de nieuwste cijfers van de raming van de Studiedienst van de Vlaamse regering (tabel 1). Het aantal starters in Vlaanderen zal naar verwachting terugvallen op 42.185. Dit is een beperkte daling t.o.v. het recordjaar 2011, toen er 42.791 nieuwe bedrijven te noteren vielen in Vlaanderen. Dit cijfer bevindt zich wel ruim boven het pre-crisisniveau van 2007.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

aantal starters

40.669

40.164

37.949

41.412

42.791

42.185

 

Evolutie t.a.v. 2007 (in %)

 0,0%

-1,2%

-6,7%

+1,8%

+5,2%

+3,7%

             

 

Index

 

100,00

98,76

93,31

101,83

105,22

103,73

 

Tabel - Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering op basis van gegevens ADSEI - 2012

 

Minister-president Kris Peeters:  “De economische crisis heeft het vertrouwen van ondernemers en burgers in de economie aangetast. We zien dit dan ook in een terugval van het aantal effectief nieuw opgerichte ondernemingen in 2012 ten opzichte van 2011. De daling is dus begrijpelijk, maar blijft gelukkig beperkt. Het aantal starters bevindt zich vandaag nog steeds ruim boven het pre-crisisniveau van 2007.”

 

De ondernemersgraad in Vlaanderen blijft behoorlijk hoog, dat blijkt uit cijfers van Eurostat die werden verwerkt door de studiedienst van de Vlaamse regering (tabel 2). Vlaanderen kent 9,2% zelfstandigen in de bevolking 15-64 jaar, en scoort daarmee hoger dan buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk,of Denemarken.

 

Kris Peeters: “In internationaal opzicht is Vlaanderen best een ondernemende regio.  Onze ondernemersgraad staat op het niveau van het Verenigd Koninkrijk en is hoger dan in Frankrijk, Duitsland of Denemarken.  Van de vergelijkbare economieën heeft enkel Nederland een hoger aandeel ondernemers.  We moeten er echter voor zorgen dat we de ondernemersgeest in Vlaanderen niet laten fnuiken door de economische crisis.  Onder meer met deze oproep ondernemerschap wil ik een extra impuls geven voor ondernemerschap in onze regio.”

 

Gezocht: starters in creatieve sectoren

Met de oproep wil minister-president Peeters als minister van Economie een aantal projecten mogelijk maken die zorgen voor een omkadering van jonge bedrijven en zo hun overlevingskansen vergroten. In dit generieke luik wordt er ruime aandacht voorzien voor steun voor het informeren, inspireren en coachen van starters. Anderzijds worden in de oproep enkele concrete doelgroepen voor nieuw ondernemerschap beoogd. In de oproep zijn er drie specifieke doelgroepen, namelijk ‘starters in creatieve sectoren’, ‘starters in kennisintensieve diensten & vrije beroepen’ en ‘kennisgebaseerde bedrijven en spin-offs’. 

Kris Peeters: “Er zijn specifieke acties nodig ter ondersteuning van het management in pas gestarte bedrijven. Tools en coaching kunnen zorgen voor sterkere jonge bedrijven die beter gewapend zijn voor onzekere omstandigheden. Bovendien moeten we bijkomend nieuw ondernemerschap stimuleren in beloftevolle innovatieve activiteiten.  Daarom wil ik extra omkadering mogelijk maken voor nieuwe bedrijven in o.a. de creatieve sectoren en spin-offs of spin-outs. Dergelijke vormen van kennisgedreven ondernemerschap zijn van onschatbare waarde voor de duurzame transformatie van ons economisch weefsel en de jobs van de toekomst.”

Met deze oproep ondernemerschap t.a.v. startersinitiatieven wil minister-president Kris Peeters verder tegemoet komen aan het doorbraakbeleid ‘de open ondernemer’ zoals geformuleerd werd in het toekomstplan van de Vlaamse regering Vlaanderen in Actie (ViA).

De nieuwe oproep zal complementair en versterkend zijn aan de lopende acties die er vooral op gericht om kandidaat-ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij de opstart van hun onderneming. In september 2011 zijn dergelijke acties van start gegaan. De lopende acties zijn tweeledig. Enerzijds is er de generieke prestartersmaatregel “Go4Business”, waarbij er steun voor prestarters bij opmaak van een haalbaarheidsstudie wordt aangeboden. Anderzijds zijn vijf projecten uitgerold die begeleidingstrajecten aanbieden voor de doelgroepen namelijk voor allochtonen (AZO!), arbeidsgehandicapten (Z²O), high potentials (BRYO), vrouwen (Ondernemer in Zich(t)) en ouderen (Start 50+). Al deze lopende acties zijn dus specifiek bedoeld voor mensen die nog niet beschikken over een KBO-nummer, de zogenaamde prestarters. In het kader van deze projecten werden al zo wat 1.800 prestarters bereikt.

Mensen die al gestart zijn met een onderneming kunnen hier echter geen beroep meer op doen. De jonge bedrijven hebben nochtans ook vaak nood aan specifieke omkadering en begeleiding. De huidige oproep ondernemerschap wil daarom een kader bieden voor projecten die zich richten op starters, om zo te voorzien in blijvende dienstverlening naar starters toe.

 

Agentschap Ondernemen

Het Agentschap Ondernemen organiseert de projectoproep, waarvoor een budget van 8 miljoen euro wordt voorzien. Tot 80 % van de aanvaarde kosten kunnen terugbetaald worden. De oproep richt zich tot privaatrechtelijke entiteiten, al dan niet in samenwerkingsverband: professionele en inter-professionele organisaties, en onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen.  De projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van welbepaalde ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria, en kunnen ingediend worden tot en met 9 april 2013,  12.00 uur. Daarna is het aan de organisaties en instellingen om hun goedgekeurd project voor te stellen aan bedrijven, waarop deze er op kunnen intekenen, er gebruik van maken, of er aan deelnemen.

 

Info: www.agentschapondernemen.be

Webdesign Desk02