Afgedankte elektr(on)ische apparaten horen niet thuis bij schroot

Redactie
Milieu & Afvalverwerking

Nog te vaak gaan organisaties en bedrijven er verkeerdelijk van uit dat zij correct omgaan met hun afgedankte apparaten als zij deze laten ophalen door de eerste de beste die zich hiervoor aanbiedt. Echter, omdat deze afgedankte elektrische en elektronische apparaten vaak nog veel gevaarlijke materialen en stoffen bevatten, horen zij helemaal niet thuis op een ongecontroleerde schroothoop, bij het restafval of het groot vuil. Het verwijderen van deze gevaarlijke stoffen is een noodzaak om vervuiling tegen te gaan en het milieu en de mens te beschermen.

Daarom is de ophaling en verwerking van deze afgedankte toestellen onderworpen aan een zeer specifieke reglementering en is het ook noodzakelijk om voor dit soort afval een beroep te doen op een vergunde ophaler en erkende verwerker.

Vergunde ophalers en erkende verwerkers

Recupel, de organisatie verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in België, is zich ervan bewust dat niet alle afgedankte toestellen in de legale (vergunde) circuits terechtkomen. Recupel doet er alles aan opdat de ophaling en verwerking van deze apparaten volgens het boekje zou verlopen.

Daarom raadt zij ondernemingen en organisaties aan om voor de ophaling van deze apparaten erkende Recupel-partners te contacteren. Deze zijn gemakkelijk te vinden op www.recupelpro.be.

Even checken

Recupel werkt enkel met erkende ophalers en vergunde verwerkers die beantwoorden aan de zeer strikte milieunormen van haar lastenboeken. Kiezen voor een erkende ophaler en vergunde verwerker is eenvoudig en het betekent kiezen voor een waterdichte garantie dat alles verloopt zoals het hoort. Voor de organisatie/onderneming zelf levert dit volgende waarborgen op:

  • de onderneming/organisatie werkt conform de afvalwetgeving;
  • het selecteren, ontmantelen, verwijderen en laten recycleren van de toestellen zal helemaal volgens het boekje verlopen;
  • er zullen geen gevaarlijke materialen in het milieu terecht komen;
  • de afvalberg zal zich niet verplaatsen maar verminderen;
  • de kringloop van afvalverwerking zal met Recupel netjes in kaart worden gebracht.

De erkende Recupel-partners zijn heel makkelijk te vinden op www.recupelpro.be en het werken met deze ophalers/verwerkers creëert geen bijkomende administratie. De stijgende trend in de inzamelresultaten bevestigt ondertussen het vertrouwen in en de doeltreffendheid van het inzamelnetwerk van Recupel. Om de groei ook in de toekomst te verzekeren, blijft Recupel werken aan de uitbouw van een efficiënt inzamelnetwerk en kiest zij resoluut voor een doorgedreven sensibilisering.

‘Corrector’-campagne

Deze sensibilisering van alle professionele gebruikers wordt momenteel ondersteund door een campagne die bedrijven en organisaties oproept om de ophaling van hun afgedankte elektr(on)ische apparaten te ‘corrigeren’ door met een Recupel- partner te werken.

Info: www.recupelpro.be.

Webdesign Desk02