“Als de overheid correct betaalt, kan ze faillissementen helpen voorkomen”

Freddy Michiels
Debiteurenbewaking

De (terechte) uitspraak is van de gedelegeerd bestuur van Unizo, Karel Van Eetvelt. Het is al jarenlang een schande dat de overheid – die ons oplegt wat we moeten doen maar zelf niet bekwaam is het goede voorbeeld te geven – al jaren het hoofd in het zand (of in nog meer dankbare plaatsen) steekt wanneer aangedrongen wordt door het bedrijfsleven om sneller te betalen, zoals de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien. Dat is ook de vaststelling van Eric Van den Broele van Graydon.

Karel Van Eetvelt: “De economische crisis doet de fi nanciële buffer van veel kmo’s wegsmelten. De overheid zou al kunnen beginnen met een snelle en stipte terugbetaling van de btw. Zo zouden de ondernemingen sneller terug over fi nanciële middelen beschikken en moeten ze minder dure kortlopende kredieten aangaan. Nu duurt het soms tot een half jaar vooraleer de overheid de btw terugbetaalt aan de ondernemingen. Die kunnen zo maandenlang geen gebruik maken van een deel van hun fi nanciële middelen. In deze tijden telt elke cent. De overheid kan dus faillissementen voorkomen door de btw sneller terug te betalen en het goede voorbeeld te geven als betaler.”

Webdesign Desk02