Antwerp Expo wil tegen 2017 een grondige uitbreidingen renovatie

Freddy Michiels
Innovatie
Antwerp Expo

IntroAntwerp Expo is de gastheer voor vele manifestaties, organisaties en beurzen die vanuit deze locatie hun reputatie hebben opgebouwd:, waaronder de Boekenbeurs als grote boegbeeld en ook Transport & Logistics dat toch om de twee jaar voor een volledige bezetting van alle zalen en accommodaties zorgt. Artexis – eigenaar van de gebouwen – wenst al enkele jaren de beursoppervlakte te verdubbelen, maar het stadsbestuur heeft jaren het dossier onderaan de stapel voorstellen gelegd. Het ziet er naar uit dat het dossier ondertussen wel de volle aandacht van het stadsbestuur heeft gekregen. Het is alleszins de wens van Artexis om zo snel mogelijk met de uitbreiding en de vernieuwing van start te gaan. Wat houden deze aanpassingen precies in?

bodyAntwerp Expo wordt in de volksmond nog herhaaldelijks als Bouwcentrum aangesproken. De gebouwen werden in 1958 opgetrokken met de bedoeling de bouwsector de kans te geven promotioneel naar buiten te treden via beurzen of andere organisaties. Beurzen zoals “Je huis een thuis” , “De Boekenbeurs”, “Het Vakantiesalon” trokken meteen massaal de aandacht. Maar het complex is uitgeleefd en barst regelmatig uit zijn voegen. Daarom wil de huidige eigenaar, Artexis de expositieoppervlakte grondig vernieuwen en uitbreiden. In de eerste plaats omdat de huidige 17.000 m² oppervlakte ontoereikend is voor een aantal grote evenementen en ook het aantrekken van nieuwe, grote evenementen in de weg staat. De organisator van de Boekenbeurs zal het graag horen want Boek.be is al enkele jaren vragende partij en heeft zelfs al enkele malen gedreigd om naar een andere stad te verhuizen waar wel ruimte is voor uitbreiding.

Antwerp Expo biedt 22.120 m² infrastructuur en omvat

• 4 recente tentoonstellingshallen met allerlei faciliteiten,

• een congres- en seminariecentrum met 6 moduleerbare en perfect uitgeruste zalen,

• 3 restaurants in de gebouwen zelf.

Er worden jaarlijks meer dan 60 beurzen en evenveel vergaderingen, evenementen en conferenties georganiseerd.

 

Welke ingrepen worden onderzocht?

Het is overigens niet alleen de huidige expositiehallen die onder het mes moeten. Artexis wil op de camping achter de huidige hallen een nieuw complex bouwen en heeft hiervoor een investeringsbedrag van 50 miljoen in de begroting geplaatst. Verder zijn er ook plannen om een ondergrondse parking aan te leggen voor 2.500 voertuigen . Bij de vorige Antwerpse legislatuur bleek schepen Ludo Van Campenhout deze veranderingen welgezind te zijn maar kwam er toch geen vordering in het dossier. De nieuwe schepen voor Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde, heeft het dossier overgenomen en steekt niet onder stoelen of banken dat de stad Antwerpen een aantal scenario’s onderzoekt.

Het is de wens van Artexis om van Antwerp Expo een volwaardig congrescentrum te maken. Antwerpen is een gegeerde locatie voor vele toeristische en andere doeleinden maar heeft geen echte aangepaste locatie om grotere congressen aan te trekken. De Elisabethzaal mag dan wel omgebouwd worden tot een (onder andere) congrescentrum, maar ook de totaal vernieuwde locatie zal niet volstaan om de grote congressen te overtuigen om hun evenement naar de Scheldestad te verplaatsen. De Elisabethzaal dient bovendien meerdere doelen: concertzaal, vaste stek voor de Filharmonie (die voor haar repetities tijdens een aanzienlijk aantal dagen beslag legt op de zaal) en congrescentrum. Indien Antwerp Expo groen licht krijgt van het stadsbestuur om haar plannen in uitvoering te brengen, zal dit alleszins de aantrekkelijkheid van Antwerpen (als congresstad) aanzienlijk verhogen.

De uitbreiding ziet Artexis vooral langs de achterzijde van de huidige expohallen, waar nu een camping uitgebaat wordt voor mobilhomes. De grond is evenwel niet het eigendom van Artexis, maar wel van AG Vespa, de vastgoedmaatschappij van de stad Antwerpen. Naar verluidt zou AG Vespa bereid zijn om de camping te verhuizen( naar Linkeroever?) zodat niets de uitbreiding en de installatie van bijkomende expohallen nog in de weg zou staan.

Het nieuwe complex zou een publieksvriendelijke functie krijgen want in het ontwerp is ook plaats voorzien voor winkels en woningen en een (ondergrondse) parking voor 2.500 wagens. Op die manier zou de overlast voor de buurtbewoners geminimaliseerd kunnen worden en zou het ordeloos wildparkeren kunnen gesaneerd worden. Dat zou alvast de bedoeling zijn. Volgens Artexis is het Antwerps stadsbestuur bereid mee in deze richting te denken en in grote lijnen ook akkoord zijn deze plannen op korte termijn te helpen uitvoeren. Maar schepen Rob Van de Velde moet dit enthousiasme toch lichtjes milderen. Er is nog geen definitief akkoord over de aanpak volgens de schepen, en ook over de eventuele verhuis van de mobilhomecamping is door AG Vespa nog niets beslist.

2014 wordt cruciaal jaar

Het is de bedoeling van Artexis om tegen het begin van 2014 een concreet plan in te dienen voor de uitbreiding en de renovatie van de locatie. Mogelijk dat de aankomende verkiezingen van 2014 – die nog maar eens de moeder van alle verkiezingen genoemd wordt – het beslissingsproces van de overheidsdiensten kan versnellen. Als het van Artexis zou afhangen dan zouden de werken in 2014 kunnen voorbereid worden en in 2015 tot 2017 uitgevoerd kunnen worden.

 

Webdesign Desk02