Antwerpse haven gaat op zoek naar industriële invulling voor voormalige site General Motors

Redactie
ISS_4137_01115.jpg(image/jpeg)

Het Antwerpse Havenbedrijf lanceert vandaag een internationale bevraging waarmee het op zoek gaat naar een nieuwe invulling voor de voormalige terreinen van General Motors. De 96 ha tellende site, die in de markt wordt gezet als de Churchill Industriële Zone, biedt potentiële investeerders een unieke toplocatie voor de ontwikkeling van industriële activiteiten in het hart van de Antwerpse haven. De zone bevat tal van intrinsieke voordelen zoals een trimodale ontsluiting en een bestaand areaal van gebruiksklare gebouwen, die nog worden versterkt door de omgeving waarin de site is ingebed: een haven die fungeert als toegangspoort naar Europa, waarin elke investering naar een hoger niveau wordt getild, dankzij de aanwezigheid van een sterk geïntegreerde petrochemische cluster en een brede waaier aan logistieke, toegevoegde waardediensten. Geen enkele Noordwest-Europese haven kan momenteel een dergelijke industriële investeringsopportuniteit aanbieden.

Churchill Industriële Zone

De zone heeft een totale terreinoppervlakte van meer dan 950.000m², wat een nieuwe investeerder de mogelijkheid biedt om nieuwe gebouwen op te trekken of nieuwe industriële installaties te bouwen. Het projectgebied zelf telt ongeveer 88 ha. Op de site staan gebouwen met een totale vloeroppervlakte van meer dan 341.000m², waaronder een voormalige assemblage-eenheid, magazijnen, een administratiegebouw en press shop. Uit een grondige inspectie is gebleken dat de meeste gebouwen nog in behoorlijke staat verkeren. Het is aan de toekomstige investeerder om te beslissen of hij de gebouwen wil behouden en/of deels afbreken. De site is goed verbonden met alle grote Europese steden via een uitgebreid en multimodaal vervoersnetwerk. Ze is gelegen naast de diepzeedokken, beschikt over een spoorverbinding in de vestiging en is verbonden met een dicht wegennet.

Marktbevraging

Om potentiële investeerders aan te trekken voor deze zone, heeft het Havenbedrijf –samen met Flanders Investment & Trade- een bevraging opgesteld. Daarin vinden geïnteresseerden, naast een uitgebreide opsomming van de troeven van de haven en de zone, ook een overzicht van de subsidies en fiscale steunmaatregelen die in ons land van toepassing zijn en de douanefaciliteiten die ter beschikking staan. De organisatie van arbeid in België komt in een apart hoofdstuk aan bod. Aan de hand van een internationale promotiecampagne, die via verschillende online en offline kanalen zal lopen, zal het Havenbedrijf deze uitzonderlijke investeringsopportuniteit wereldwijd in de markt zetten. Tijdens de stedelijke missie naar Shanghai zal er bijvoorbeeld een lokale persconferentie worden gehouden om belangstellenden te wijzen op de investeringsmogelijkheden die er in Antwerpen zijn. Kandidaten krijgen tot 15 januari 2015 de tijd om hun dossier in te dienen bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Troeven van de Antwerpse haven

De Antwerpse haven heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een bijzonder maritiem, logistiek en industrieel platform in een regio die een ideale basis vormt om economische activiteiten te ontwikkelen: de haven ligt immers op een unieke locatie in Europa, met consumptie- en productiecentra in de onmiddellijke nabijheid, maar ook dichtbij de Europese beslissingscentra in Brussel en Straatsburg. Op meerdere vlakken kan Antwerpen uitgesproken troefkaarten voorleggen: de haven van Antwerpen is een van de belangrijkste knooppunten voor containergoederen (overslag van 8,6 miljoen TEU in 2013), voor breakbulk is Antwerpen de meest toonaangevende haven in Europa en ook het aandeel van vloeibare bulk groeit snel: in 2013 steeg dit segment met meer dan 30% naar ongeveer 60 miljoen ton. Tot slot speelt de Antwerpse haven een cruciale rol in de import, export en de verscheping van grondstoffen. Ook met de tweede pijler, de industriële activiteiten, levert Antwerpen een sterk visitekaartje af. De haven herbergt de grootste geïntegreerde chemische cluster van Europa. Antwerpen kan tot slot bogen op haar logistieke functie, met een uitzonderlijk aanbod aan opslag, toegevoegde waarde logistiek en distributieoplossingen.

De slotsom van de activiteiten in en om de Antwerpse haven leidt tot indrukwekkende cijfers: 145.000 mensen zijn dagelijks tewerkgesteld door de havenactiviteiten, de totale toegevoegde waarde van de haven bedraagt ongeveer 19 miljard euro per jaar.

Het Havenbedrijf zet in op het verbeteren van de creatie van toegevoegde waarde voor de omgeving en de daarmee samenhangende werkgelegenheid, door het aantrekken van specifieke investeringen. Het wil daarom de historische opportuniteit die de Churchill Industriële Zone biedt tot het aantrekken van waardevolle investeringen, ten volle benutten. De terreinen zijn in een vorig leven de werkplek geweest van duizenden Antwerpenaren, het is dan ook de uitdrukkelijke ambitie om voor een project te gaan waardoor de Churchill Zone opnieuw een hotspot wordt voor werkgelegenheid en de creatie van toegevoegde waarde voor Antwerpen en haar omgeving. Een versnippering door het opsplitsen in verschillende concessies zou afbreuk doen aan de uitzonderlijke waarde van dit terrein.

Webdesign Desk02