Bedrijventerrein Petroleum Zuid wordt Blue Gate Antwerp

Freddy Michiels
Bedrijfsvastgoed & Immo
De rode lijn volgt de omtrek van het terrein dat nu Blue Gate Antwerp heet, gekneld tussen de Hobokense polder en het Nieuw Zuid.

Wie over Petroleum Zuid praat denkt automatisch aan het nieuwe voetbalstadion dat Stad Antwerpen er voor zowel Royal Antwerp Football Club als Germinal Beerschot wil bouwen en dat er misschien zelfs nooit komt. Veel belangrijker is het bedrijventerrein dat er ontwikkeld gaat worden. 

Stad Antwerpen en het Vlaams Gewest werken namelijk samen aan de ontwikkeling van het Antwerpse bedrijventerrein Petroleum Zuid. Het wordt ontwikkeld tot een zeer hoogwaardig en uitermate duurzaam “eco-effectie” terrein. De site moet een zodanige uitstraling krijgen dat internationale bedrijven zich aangetrokken gaan voelen om zich hier te vestigen. Daarom kreeg de site ook een meer internationaal klinkende naam: Blue Gate Antwerp. “Blue” staat symbool voor het blauwe water van de Schelde en de groene economie die men er wil aantrekken en “Gate” staat voor een (toegangs)poort zowel als voor een stad.

Antwerpen was in 1863 – bijna 150 jaar geleden – de eerste Europese haven waar Amerikaanse olie werd gelost. Lange tijd bleef Antwerpen de belangrijkste Europese petroleumhaven. In 1901 verhuisde de Antwerpse petroleumhaven naar Petroleum Zuid. De activiteiten doofden uit in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De bodem is thans zwaar vervuild en het terrein is erkend als een brownfield. In een eerste fase zal het terrein dus gesaneerd worden.

Geen afval meer

Met de ontwikkeling van Petroleum Zuid wil Antwerpen haar ambities als bedrijvenschijf nog verder duidelijk maken.

Minister-president Kris Peeters: “Blue Gate Antwerp is een voorbeeld van wat VIA (Vlaanderen in Actie) betekent. Het is een watergebonden bedrijventerrein dat met innovatieve technieken zeer sterk inzet op duurzaamheid. En door zijn hoog ambitieniveau zal het terrein zichzelf, Antwerpen en Vlaanderen internationaal positioneren.”

Het terrein wordt ontwikkeld volgens de principes van eco-effectiviteit, waarvan het opkomende cradle-to-cradle een vorm is. Het is een nieuwe manier van economisch denken, die uitgaat van het sluiten van kringlopen. Afval bestaat dan niet meer. Afval wordt vermeden of herbruikt als grondstof voor een ander proces.

Robert Voorhamme, Antwerps schepen van Werk en Economie: “Stad Antwerpen wil een kwalitatief hoogstaande invulling geven aan Blue Gate Antwerp. Het soort bedrijven dat we hier willen aantrekken, zal een boost betekenen voor de Antwerpse economie. We rekenen op minimal 1500 tot 2000 nieuwe jobs.”

Het project zal bestaan uit drie belangrijke delen:

  1. Een nieuwe kade met aangrenzend een logistieke zone, met inbegrip van een magazijn voor stadsregionale distributie (13 hectare)
  2. Een zone voor hoogwaardige productiebedrijven en voor Onderzoek en Ontwikkeling (25 hectare)
  3. Een groene corridor die de beeld- en leefkwaliteit van het terrein sterk zal verhogen (14,5 hectare)

De resterende hectares worden ingenomen door infrastructuur en door het nieuw voetbalstadion voor beide Antwerpse topclubs (GBA en RAFC). Het voetbalstadion (als het er komt – nvdr!) krijgt een aparte naam.

Momenteel wordt een Masterplan afgewerkt dat de ambitie van Stad Antwerpen en Vlaanderen verder zal expliciteren. Eind juni wordt dit Masterplan voorgesteld. Van april tot oktober 2011 kunnen bewoners de site bezoeken met een wandelzoektocht ‘Expeditie Blue Gate Antwerp’, georganiseerd door Stad Antwerpen. CityLabo/Antwerpen Averechts organiseert een begeleide site jogging.

Waar ligt Blue Gate Antwerp?

Het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp start aan de Generaal Armstrongweg (waar de blauwe Eliacentrale staat) en loopt verder langs beide kanten van de d’Herbouvillekaai tot aan BP. Naar onder toe loopt het terrein langs de spoorweg tot aan de Herenpolderbrug en de Krugerbrug.  In totaal is Blue Gate Antwerp 113 hectare groot. Een kleine 40 hectare is nog in concessie tot 2035 bij de bedrijven BP, Q8, Avia/Alca Petroleum en Atab.

Voor de economische ontwikkeling van Blue Gate Antwerp werd de nv GO IPZ (GebiedsOntwikkeling Investeringszone Petroleum Zuid) opgericht met als aandeelhouders AG Vespa (het vastgoedbedrijf van Stad Antwerpen) en PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen). Verder zijn in de werking van de maatschappij Stad Antwerpen (Werk en Economie) en Waterwegen & Zeekanaal betrokken. AG Stadsplanning begeleidt mee de ontwikkeling van het Masterplan. De nv GO IPZ zal weldra zijn naam veranderen in nv Blue Gate Antwerp

Webdesign Desk02