Belgacap verlengd tot eind 2010

Freddy Michiels
Finance & Insurance
Belgacap verlengd tot eind 2010

Om de economische activiteit aan te moedigen, heeft de federale regering besloten om een systeem van aanvullende openbare kredietverzekering in te voeren onder de naam Belgacap, toegekend door de kredietverzekeraars en met een staatswaarborg onder bepaalde voorwaarden.

Het KB van 11 januari 2010 (BS van 25 januari 2010) bepaalt de modaliteiten voor de staatswaarborg voor die aanvullende kredietverzekering.  Belgacap is dus een aanvullende dekking bij de kredietverzekering die de kredietverzekeraar toekent, waarvoor de staat zich borg stelt. De staat ontvangt een vergoeding voor het gelopen risico. Het Participatiefonds staat in voor het administratieve  beheer van die dekking.

Ondernemingen die gevestigd zijn in België en geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die sinds 1 januari 2009 een verminderde dekking van de kredietverzekeraar krijgen, kunnen een beroep doen op de aanvullende dekking Belgacap. Zo zijn talrijke ondernemingen – vooral binnen de exportsector – beter gewapend tegen de crisis.  Belgacap dekt de leverancierskosten van ondernemingen in België aan debiteuren in de Europese Economische Ruimte. Ze kan niet met een gelijkaardig systeem worden gecombineerd.

Overeenkomstig het advies van de Europese Commissie kan het systeem sedert 6 november 2009 gebruikt worden voor Belgacaplimieten op debiteuren van de Europese Economische Ruimte. Voor deze datum kon het systeem slechts gebruikt worden op Belgische debiteuren. Bovendien werd ondertussen de maatregel verlengd tot eind 2010.

Info: www.belgacap.be of bij uw kredietverzekeraar.

Webdesign Desk02