Belgische overheden zetten beslissende stapnaar elektronische facturatie

Redactie
Overheid
De Croo Alexander.jpg(image/jpeg)

De Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie Fedict heeft het licht op groen gezet voor de uitrol van het elektronisch facturatie platform dat Belgische overheden binnenkort moet toelaten elektronische facturen te ontvangen van alle leveranciers, ongeacht het platform of netwerk dat ze gebruiken. Babelway, een ontwikkelaar van software voor documentbeheer, zal het eInvoice pilootproject Mercurius omzetten naar een volwaardig eInvoice platform dat voldoet aan de Europese standaarden van OpenPEPPOL.

Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo is tevreden met deze belangrijke stap. Met de afsluiting van de pilootfase en de gunning van de nieuwe overheidsopdracht aan Babelway ligt de weg naar elektronische facturatie voor de Belgische overheden nu helemaal open. De uitrol van een breed systeem voor elektronische facturatie is een onderdeel van Digital Belgium, zijn actieplan dat de digitale economie in ons land moet versterken.

Alexander De Croo: “Als belangrijke afnemer van producten en diensten, zijn de Belgische overheden een bepalende speler. Elektronische facturatie kan enkel een succes worden als de Belgische overheden meedoen. Met deze beslissing sluit België zich aan bij een kopgroep van Europese landen die elektronische facturatie organiseren volgens de Europese standaarden.”

Eerste elektronische factuur in 2014

Al meer dan tien jaar zijn bedrijven bezig met eInvoice: het vervangen van de papieren factuur door de elektronische. Eén van de belangrijkste drempel bij de uitrol van elektronische facturatie is het bestaan van verschillende netwerken en platformen waarbij telkens een omslag dient te worden gemaakt voor de verwerking van de gegevens in de eigen software. Daarom werkt Fedict al sinds 2013 aan een eInvoice platform voor de Belgische overheidsinstanties. Eerst met pilootproject Mercurius dat in juli 2014 leidde tot de ontvangst van de eerste elektronische factuur door de federale overheid.

In augustus 2015 schreef Fedict een overheidsopdracht om de piloot om te zetten naar een volwaardig eInvoice platform binnen het Paneuropean Public Procurement Online project (OpenPEPPOL). Babelway won deze opdracht en zal het project de komende maanden implementeren. De oplevering is voorzien voor het 1e kwartaal van 2016. Vanaf dan zullen de Belgische overheden elektronische facturen kunnen ontvangen van alle leveranciers, ongeacht het platform of netwerk dat ze gebruiken.

Besparing van 3,5 miljard euro

De automatisering van de uitgifte en de verwerking van facturen levert heel wat voordelen op. Het betekent een gezamenlijke besparing van 3,5 miljard euro op jaarbasis voor de Belgische bedrijven en de overheden. Leveranciers dienen geen papieren facturen meer af te drukken en te verzenden. Klanten hoeven de gegevens op de papieren facturen niet meer in te voeren in het eigen boekhoudsysteem, maar ontvangen de gegevens onmiddellijk voor verwerking in de eigen software.

De Europese standaard OpenPEPPOL is vandaag in gebruik in vijf landen : Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland en België. Andere Europese landen zijn bezig met de implementatie ervan. In elk land is een autoriteit nodig die de coördinatie voor zijn rekening neemt en bewaakt of de afspraken nageleefd worden. Vanaf 1 januari 2016 zal Fedict deze rol op zich nemen voor België.

OpenPEPPOL is het resultaat van een van de zogenaamde ‘large scale pilots’ gedefinieerd door Neelie Kroes in 2008. Het definieert een Europese standaard voor eInvoice en maakt het mogelijk om binnen de aangesloten landen elektronische facturen uit te wisselen met de overheid en tussen privébedrijven onderling. OpenPEPPOL is dus eigenlijk een netwerk dat andere netwerken verbindt zoals bijvoorbeeld dat van service providers zoals Babelway, Basware, UnifiedPost, B2Boost, Advalvas.

Over Fedict

Fedict werkt voor de federale overheid aan e-government. Het helpt federale overheidsdiensten om met ICT de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Meer info op www.fedict.belgium.be

Webdesign Desk02