Beroepskosten inbrengen onverwacht versoepeld

Freddy Michiels
Fiscaal Recht

Het Hof van Cassatie heeft onlangs gezorgd voor een reeks ophefmakende arresten die de mogelijkheden om beroepskosten in te brengen, aanzienlijk versoepeld hebben.

Zelfs uitgaven die (rechtstreeks) niets te maken hebben met de activiteiten van de vennootschap, kunnen voortaan opnieuw ingebracht worden als aftrekbare beroepskosten. Met andere woorden: ook kosten die louter voortvloeien uit een fiscale constructie worden niet noodzakelijk langer afgewezen. Een overzicht.

Voorbeeld

Laten we de grootste vernieuwing toelichten aan de hand van een voorbeeld. Een dokter die zijn buitenverblijf (dat op zij vennootschap staat) renoveert mocht in het verleden deze kosten niet inbrengen omdat deze kosten niet stroken met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Een recente uitsprak van het Hof van Cassatie brengt daar nu verandering in. Voortaan zullen dergelijke kosten wel in mindering van het bedrijfsresultaat mogen gebracht worden. Aldus ook de nieuwsbrief “Fiscale Actualiteit”.

Wat betekent dit in de praktijk? Nieuw is dus de volgende toegestane werkwijze. Een zelfstandige of iemand met een vrij beroep, die een vennootschap opricht, kan (bij wijze van voorbeeld) nu een appartement aan de kust (of elders) aanschaffen of een auto en de kosten hiervan fiscaal inbrengen in de vennootschap, zonder dat er een link is met het doel van de vennootschap.

Dit is alvast een grote ommezwaai in interpretatie voor de fiscus en kan grote gevolgen hebben. Het Hof van Cassatie vernietigt hiermee maatregelen die in het verleden genomen werden en deze verregaande toelaatbaarheid niet toestonden. Volgens experts-fiscalisten een nooit eerder geziene maatregel. De kans is ook groot dat de Belgische overheid hierdoor een linke brok inkomsten zal moeten missen.

Webdesign Desk02