Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) wil efficiënt controlesysteem voor de sector

Freddy Michiels
Security & Safety
Camerabewaking

De BVBO betreurt dat ondanks de vele inspanningen die de sector sinds lange jaren levert, het aantal controles aanzienlijk achteruit blijft gaan. Gezien de gevoeligheid van de activiteit van private bewaking en vanuit de bezorgdheid de kwaliteit en naleving van de wet door de private bewakingsfirma’s maximaal te garanderen, heeft de BVBO zelf al talrijke initiatieven genomen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

De BVBO betreurt dat ondanks de vele inspanningen die de sector sinds lange jaren levert, het aantal controles aanzienlijk achteruit blijft gaan. Gezien de gevoeligheid van de activiteit van private bewaking en vanuit de bezorgdheid de kwaliteit en naleving van de wet door de private bewakingsfirma’s maximaal te garanderen, heeft de BVBO zelf al talrijke initiatieven genomen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Zo heeft zij in 2011 het ’BVBO Secure Quality Label’ ontwikkeld en geïntroduceerd met als doel een nog grotere kwaliteit van de dienstverlening door de BVBO-leden te kunnen garanderen. Alle BVBO-leden, of ze nu actief zijn op luchthavens of daarbuiten, worden op frequente basis geaudit door een externe auditor en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het BVBO Secure Quality Label.

Ook schrijft de sector zich volledig in in de controles georganiseerd door de diverse bevoegde overheidsinstanties, FOD BIZA, FOD Mobiliteit en door de Europese Commissie (deze laatste twee controleren ook specifiek op luchthavens). Om de controles door de FOD BIZA financieel mogelijk te maken, leveren de leden van de BVBO een aanzienlijke financiële bijdrage aan de overheid, in de vorm van jaarlijkse retributies.

De sector is dan ook verwonderd dat deze jaarlijkse retributies – waarvan het niveau de laatste jaren aanzienlijk is gestegen - niet worden aangewend om het aantal controles te verhogen en pleit BVBO voor een strikt regelgevend kader en een efficiënt controlesysteem dat kan dienen als basis om de volledige sector van de private bewaking verder te professionalisere

Wat is BVBO?

De in 1972 opgerichte Beroepsvereniging voor Bewakingsondernemingen (BVBO) is de Belgische werkgeversorganisatie van de private bewakingssector. Ze beschermt de belangen van haar leden, geeft ze advies en informatie en treedt op als hun woordvoerder. De BVBO profileert zich als beroepsafgevaardigde van de bewakingssector en wil die functie op termijn gaan waarnemen voor de hele veiligheidssector.

Webdesign Desk02