Bijna 1 op de 10 zelfstandigen is ouder dan de wettelijke pensioenleeftijd

Redactie
Economie & Budget
Pensioen

Wie in zijn professioneel leven kan doen wat hij/zij graag doet, is zelden moe of ziek. Daarom zijn zelfstandige beroepen, vrije beroepen, qua invloed zelden te vergelijken met de ambitie, de sfeer en de graad van tevredenheid bij werknemers, die dan vaak ook nog door vakbonden opgejut worden om eerder ontevreden dan tevreden te zijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat het aandeel actieve zelfstandigen ouder dan 65 in totaal 8 keer hoger is dan het aandeel werknemers, ouder dan 65. Tot die conclusie kwam een onderzoek van Securex.

In 2012 was 8% van de professioneel actieve zelfstandigen ouder dan 65. Dit is veel meer dan in de privé- en in de publieke sector. In de privésector was slechts 1% ouder dan 65 en bij de federale overheid slechts 0,13%. De gemiddelde leeftijd van deze zelfstandigen 65-plussers bedroeg 72 jaar. Dit is 7 jaar hoger dan de wettelijke pensioenleeftijd. De analyse gebeurde op een representatieve selectie van 63.759 zelfstandigen die overeenkomt met de verdeling van zelfstandigen in de Belgische arbeidsmarkt.

Trend: vroeger stoppen met werken?

Van alle zelfstandigen vandaag actief in België is 8% ouder dan 65 jaar. Dit percentage ligt veel hoger dan in de privé- en publieke sector. In de privésector is dit slechts 1% en bij werknemers van de federale overheid is het nog minder, slechts 0,13% . Ook tussen de contracttypes bij de ambtenaren is er een verschil: zo zien we dat bij de statutairen slechts 0,08% ouder is dan 65 jaar, terwijl bij de contractuele medewerkers dit percentage 0,31% bedraagt.

Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex: “Het idee dat werken tot 65 jaar niet haalbaar is, wordt volledig ontkracht door deze zelfstandigen. Zij slagen er wel in om langer aan de slag te blijven. Zelfstandigen halen moeiteloos hun wettelijke pensioenleeftijd. Bij de loontrekkenden is dit een andere zaak. Om de economie een nieuwe boost te geven, kan het stimuleren van het ondernemerschap een oplossing zijn.”

De resultaten bevestigen eerder onderzoek: Belgische werknemers in de privé- en publieke sector gaven aan niet te willen werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Hun ideale leeftijd om te stoppen met werken is 60. Ook al denken deze werknemers dat ze in de toekomst zullen moeten werken tot hun 63ste en is de wettelijke pensioenleeftijd vandaag nog 65 jaar. Werknemers zien zichzelf dus nog steeds vroeger stoppen met werken.

Zelfs de 70-plussers maken nog 4% uit van de actieve zelfstandigen

Dit onderzoek toont aan dat heel wat zelfstandigen nog veel langer blijven doorwerken dan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. 2% van de actieve zelfstandigen is zelfs tussen de 70 en 74 jaar. 1% is tussen de 75 en de 79 jaar. Er zijn zelfs nog 80-plussers aan het werk!

Er zijn wellicht verschillende verklaringen voor het feit dat zelfstandigen langer aan de slag blijven.

Hermina Van Coillie: “Vermoedelijk werken ze langer door omdat hun werk hun passie is. Hun job opgeven staat gelijk aan een interessant en zinvol deel van hun leven opgeven. Hun werk is hun leven. De betrokkenheid bij de eigen zaak is dus vaak veel groter dan bij werknemers. Werknemers zijn nog altijd ‘in dienst van’ hun organisatie, en velen identificeren zich minder met het bedrijf waarvoor ze werken. Dit biedt perspectieven voor werkgevers: als ze zorgen voor een betere motivatie en betrokkenheid, zullen medewerkers met meer plezier en langer willen werken. Daarnaast zijn heel wat zelfstandigen en kmo’s in België familiebedrijven. Ondernemers blijven dus heel lang actief in hun bedrijf, ook al hebben de kinderen formeel de leiding overgenomen. Tot slot speelt wellicht het financiële luik een belangrijke rol; niet elke zelfstandige beschikt over voldoende inkomen of pensioen om te stoppen met werken op zijn 65ste. Dan is langer werken een pure noodzaak.”

Wie zijn de hardste werkers?

Zelfstandigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn - eens ze hun pensioenleeftijd hebben bereikt - ouder dan zelfstandigen in Vlaanderen en Wallonië. De gemiddelde leeftijd in Brussel bedraagt 73,3 jaar ten opzichte van 71,4 in Vlaanderen en Wallonië. De gemiddelde leeftijd voor de zelfstandige 65-plussers met de Belgische nationaliteit is 1 jaar hoger dan deze voor de groep zelfstandige 65-plussers met een andere nationaliteit dan de Belgische (71,6 versus 70,6 jaar).

Ook de sector speelt een rol. Van de groep zelfstandigen die 65+ is, heeft de vrije beroeper de jongste leeftijd (70,3 jaar). Zelfstandigen in de diensten- en handelssector zijn gemiddeld ouder (71 jaar). Verder is de gemiddelde leeftijd hoger voor zelfstandigen actief in de industrie (72,3 jaar). Landbouwers tot slot hebben gemiddeld de hoogste leeftijd. Eens hun pensioenleeftijd voorbij, zijn ze gemiddeld 74 jaar. Wellicht ligt dit aan het feit dat ze heel moeilijk opvolging vinden voor hun bedrijf en dus blijven doorgaan omdat ze geen afscheid kunnen nemen.

De leeftijd van mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen, eens de 65 voorbij, verschilt niet.

Info:

www.securex.be/whitepapers

www.human-interest.be (blog)

Webdesign Desk02