Blokkering energieprijzen is eerste aanzet tot inflatiebestrijding Agoria vreest echter dat maatregel te laat komt

Redactie
Energie

De energieprijzen in ons land stijgen sneller dan in de buurlanden. Dat staat in het rapport van energieregulator CREG, dat vandaag bekendgemaakt wordt. Minister Vande Lanotte stelt daarom voor om de prijzen te blokkeren vanaf april. Een stap in de goede richting, zo meent Agoria. Alleen is het effect van deze maatregel niet bijster groot.

De federatie van de technologische industrie verwacht immers dat de energieprijzen in februari en maart nog fors zullen toenemen. Daardoor blijft de uiteindelijke impact van de voorgestelde maatregel op de inflatie beperkt tot maximum 0,16%. Vroeger ingrijpen had de inflatie met 0,5% kunnen afremmen. Daarmee zou het inflatieverschil met onze buurlanden in 2011 al voor de helft gedicht zijn, zo betreurt de federatie van de technologische industrie. Vandaag wordt het rapport van de CREG bekendgemaakt. Daarin worden onze gas – en elektriciteitsprijzen vergeleken met die in de buurlanden. Minister van Economie Vande Lanotte kondigde alvast een aantal maatregelen aan om de prijsstijgingen onder controle te brengen.

De belangrijkste daarvan is de blokkering van de indexeringsparameters voor de energieprijzen. Blijkbaar zou hij die echter pas willen laten ingaan vanaf april. En dat is te laat, volgens Agoria, want in februari en maart vallen nog forse prijsstijgingen te verwachten, zeker van de gasprijzen. Dat betekent dat de prijzen in april op een hoog niveau zouden worden geblokkeerd. Volgens berekeningen van de federatie van de technologische industrie zou de reële impact van de maatregel op de inflatie daardoor maximum 0,16% bedragen. En dat is een gemiste kans. Als er vroeger ingegrepen zou zijn, zoals Agoria al lang vraagt, dan had de inflatie met 0,5% afgeremd kunnen worden. En dat komt neer op de helft van het inflatieverschil met onze buurlanden in 2011, hetgeen een belangrijke eerste stap zou geweest zijn om de verslechtering van onze concurrentiepositie af te remmen.

Niettemin is de federatie van de technologische industrie tevreden dat er eindelijk initiatieven komen om onze uit de hand gelopen inflatie een halt toe te roepen. Als er nu geen onmiddellijk effect is van de prijsblokkering, is ze op zijn minst een verzekering tegen eventuele nieuwe prijsstijgingen later op het jaar. Hopelijk zijn de voorstellen van Vande Lanotte dan ook een aanzet om werk te maken van een echte inflatiebestrijdingspolitiek. Want dat is broodnodig: door de automatische koppeling van de lonen aan de index, is de concurrentiepositie van onze bedrijven de laatste jaren immers aanzienlijk verslechterd, met alle gevolgen vandien voor onze welvaart en werkgelegenheid, zo besluit Agoria.

Webdesign Desk02