Centrauto wordt grootste BMW-garage van het land

Freddy Michiels
Auto & Verkeer
Bolckman Industriebouw werkt aan de grootste BMW-garage van het land, Centrauto Wijnegem.

Op het nieuwe bedrijventerrein Den Hoek 3 te Wijnegem, in de onmiddellijke nabijheid van Wijnegem Shopping Center realiseert Bouwbedrijf Bolckmans één van de grootste BMW concessies van het land., in opdracht van Centrauto Deurne.  

Het project, naar een architectonisch concept van [FRAP] architects bvba, wordt gecreëerd naar een strikt en welomschreven ecologisch concept.  De initiatiefnemers spelen daarmee in op de ambitie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen om deze bedrijvensite volledig CO²-neutraal te ontwikkelen inzake elektriciteitsverbruik.

Centrauto Wijnegem is meteen het eerste industriële complex dat op het nieuwe bedrijventerrein wordt ontwikkeld.  De bouwheer realiseert er een 15.600m² groot complex dat naast een grote showroom voor nieuwe wagens en Premium Selection wagens, ook voorziet in ruimtes voor werkplaats, magazijn, carrosserie, klanten en burelen voor de 65 medewerkers. Een ondergrondse parking/stalplaats voorziet de mogelijkheid voor opslag van de stockwagens en klantwagens, waardoor de gehele ruimtelijke impact op het terrein beperkt blijft en steeds in evenwicht is met de omgeving. Dit gebouw heeft een grond- en dakoppervlakte van 10.000 m².  Apart staat een revolutionaire carrosserieafdeling van nog eens 2.400 m² oppervlakte.  

Ecologisch concept

Het is vooral op het gebied van ecologie dat dit complex de meeste aandacht verdient.  Bij het totale ontwerp werd rekening gehouden met factoren inzake klimaat- en energiebeheersing.  De vorm van het gebouw is een element in de integratie van het complex in de omgeving, maar speelt ook een rol in het ecologisch aspect.  De dakvorm met uitstekende daklichten (“flaps”) die met de open zijde naar de noordkant gericht zijn, garandeert een 100% benutting van het dakoppervlak voor de meer dan 10.000 m² geïntegreerde zonnepanelen die geplaatst worden.  Grote dakoversteken van 4 meter aan de zijkanten, tot 6 meter breed aan de voorkant, die naadloos overgaan in de algemene dakconstructie, verhinderen oververhitting van de showroom. 

Het gebouw is energiezuinig ontworpen en wordt voorzien van technische installaties met een laag energieverbruik en een minimale uitstoot.

Door het realiseren van een ruime ondergrondse parking en stalplaats voor stockwagens blijft de ruimtelijke impact van de aanwezigheid van grote aantallen voertuigen op de site beperkt.  Samen met een optimale verhouding tussen volume en oppervlakte resulteert de inplanting van Centrauto op dit terrein in Wijnegem in een efficiënt ruimtegebruik dat uniek, maar ook essentieel is in Vlaanderen anno 2010.

Bolckmans NV startte de werf op, na de nodige voorbereidingen, op 1 februari 2010.  De oplevering van het ingerichte gebouw wordt voorzien voor januari 2011. 

Info: www. centrautowijnegem.be

Webdesign Desk02