Containertrafiek stijgt met twintig procent

Freddy Michiels
Haven, Transport & Logistiek
Containertrafiek stijgt met twintig procent

De eerste zes maanden van dit jaar zijn in de haven van Antwerpen 87 miljoen ton goederen (86.859.099 ton) behandeld. Dit betekent een stijging van 12,7 procent in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2009, toen 77 miljoen ton goederen werden overgeslagen. Eerste tekenen van herstel van de transportsector?

De Antwerpse containertrafiek noteert voor de periode januari-juni 2010 een stijging met bijna twintig procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De overslag nam toe van 42,9 naar 51,3 miljoen ton. Uitgedrukt in standaardcontainers overschreed de behandeling de kaap van 4 miljoen containers en noteerden we 4,2 miljoen TEU of een stijging van 16,2%.

Voorzichtige tevredenheid

Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf Antwerpen: “Met dit resultaat sluiten we aan bij 2008 en bevestigt Antwerpen zijn positie als tweede belangrijkste Europese containerhaven. Deze positieve evolutie in 2010 neemt niet weg dat we voorzichtig blijven over het verdere verloop.”

De behandeling van massagoed is in het eerste halfjaar van 2010 met 4,1 procent toegenomen tot 28,2 miljoen ton. Deze stijging is vooral te danken aan een toename van het droge massagoed, dat met 24,7 procent steeg naar 9,8 miljoen ton. De overslag van meststoffen verdubbelde van ruim 1,1 miljoen ton naar meer dan 2,3 miljoen ton. Verder deden ertsen (1.655.495 ton of +24,8%), zand en grind (773.241 ton of +25,6%) en granen (484.568 ton of +13,9%) het goed.

Hout- en papiertransport stijgt

De overslag van vloeibaar massagoed daalde met -4,3% naar 18,4 miljoen ton. Het verschil heeft mogelijk te maken met de huidige situatie op de oliemarkt waarbij er minder in stock wordt genomen. Daarnaast zorgen ook onderhoud en herstellingen bij enkele ondernemingen voor minder trafiek. De behandeling van aardoliederivaten nam met elf procent af tot 11 miljoen, terwijl ruwe aardolie (2,1 miljoen ton) en chemicaliën (4,9 miljoen ton) dan weer stegen met respectievelijk 2,7 en 14,1 procent.

De behandeling van conventioneel stukgoed kende slechts een lichte stijging. Van januari tot en met juni werd 1,2 procent meer gelost en geladen. De overslag kwam dit eerste halfjaar neer op 5,5 miljoen ton. Dit is 43,6% minder dan in 2007 en 34,8% minder dan in 2008. Het conventioneel stukgoed blijft een pijnpunt want de terugval is niet alleen te verklaren door conjuncturele redenen. De overslag van staalproducten tekende een lichte terugval op van 2,4 procent (2.978.504 ton), de behandeling van fruit (675.061 ton) en houtcellulose en papier (643.607 ton) stegen met respectievelijk 2,7% en 3,7%.

Voor het roro-verkeer noteert de Antwerpse haven een stijging van 13,4 procent naar 1,8 miljoen ton. De behandeling van auto’s steeg flink met 29,3% procent. Het voorbije halfjaar werden 442.267 auto’s gelost en geladen.

Tenslotte nog dit: het aantal zeeschepen nam met 4,5 procent toe tot 7.214. De bruto tonnenmaat steeg met 5% procent naar 139.949.362 BT/BRT.

Webdesign Desk02