De grote uitdaging: opbouw van economische kracht

Redactie
Ondernemen
Uit Vertelsels van een nar over Vlamingen en Vlaanderen, door Jules Van Bochelt (alias Fernand Huts), Uitgeverij Lannoo, 316 bladzijden, formaat 180 x 250 –Meer dan 80 kleurtekeningen van illustrator Joris Snaet.  Prijs: 24,95 euro. – Info: http://www.lannoo.be/content/lannoo/wbnl/listview/1/index.jsp?titelcode=24647&fondsid=5

De grote breuklijnen in de Belgische maatschappij waren vroeger de communautaire problemen, het links-rechts denken en de tegenstelling tussen katholieken en vrijdenkers. Vandaag zijn de twee grote maatschappelijke problemen enerzijds het immobilisme, veroorzaakt door de communautaire problemen (een status quo die de drie gewesten meesleurt naar maatschappelijke achteruitgang) en anderzijds de ordeloze immigratie en het gebrek aan integratie.

We moeten deze zware knelpunten snel oplossen zodat we al onze inzet, energie, middelen en visie kunnen aanwenden voor de problemen van de nabije toekomst. We moeten klaarstaan voor de grote schok die snel op ons afkomt. Die grote schok is het grote spanningsveld tussen productieven en niet-productieven. Een steeds kleiner gedeelte van de bevolking is actief en moet een groeiende hoeveelheid burgers ondersteunen. Reserves werden in het verleden niet opgebouwd. Integendeel, onze schuldenbergen en rentesneeuwballen zijn mede een deel van het probleem. De volgende generaties zullen immense inspanningen moeten leveren om de omgekeerde piramide in evenwicht te houden.

Vergrijzing, gezondheidszorg, euthanasie, onderwijs, tewerkstelling en werkloosheid, brugpensioen, OCMW-beleid, sociale opvang, economisch en industrieel beleid, vrijmaking van de arbeidsmarkt. Het zijn allemaal deelfacetten van het toenemende spanningsveld tussen productieven en niet-productieven, tussen de actieve bevolking en de niet-actieve bevolking.

Hoog tijd dat het speerpunt van het beleid verschuift naar de zelfstandige en de kmo

De sleutel voor de toekomst ligt in ondernemerschap. Het beleid heeft weinig ruimte. Wil het zijn bestuursmarge verruimen, dan moet het zorgen voor een dynamische onderbouw en die heet “ondernemen, ondernemen en ondernemen.” Zelfstandigen en kmo’s zijn verwaarloosde en zelfs gestigmatiseerde groepen in onze samenleving. Nochtans zijn zij het fundament van onze toekomstige samenleving. Het beleid heeft grote bedragen veil voor slecht bestuurde banken en autofabrieken … Hoog tijd dat het speerpunt van het beleid verschuift naar de zelfstandige en de kmo. Er moet een klimaat komen waarin jonge mensen ertoe kunnen worden aangezet om een zaak op te starten. Op hun fundament zal onze toekomstige economische bloei, welvaart en welzijn gebouwd zijn. Zij worden de creators van werkgelegenheid en tewerkstelling.

Ook onze managementscholen wacht een grote opgave. Ze moeten entrepreneurs vormen. Hun plaats in de wereldrangschikking van MBA’s is irrelevant. Hun succes moeten ze meten aan het aantal entrepreneurs dat ze voortbrengen.

Nog nooit in de geschiedenis is de tijd zo gunstig geweest om een eigen zaak op te starten. We leven in de beste tijd ooit om een ondernemer te worden! Jongere of oudere, met of zonder geld, met een vakopleiding of ongeschoold, met of zonder diploma, man of vrouw, iedereen kan in deze tijd een eigen zaak uit de grond stampen. Welke omgevingsfactoren zijn daarvoor dan zo gunstig? De wereld verandert enorm. Hoe meer en hoe sneller de veranderingen, hoe meer opportuniteiten er ontstaan. Veranderingen scheppen altijd maar nieuwe behoeften; die kunnen worden ingevuld door een beginnende ondernemer. Veel mensen kiezen gewoon voor een leuke baan en hebben helemaal geen zin om zelfstandige te worden; wie een eigen zaak opricht, behoort dus tot een kleine club en zeldzaamheid is een pluspunt.

Er is een stijgende behoefte aan zelfstandigen

Hoe meer mensen kiezen voor een nine-to-fivebaan, hoe groter de behoefte aan zelfstandigen. Het dienstverleningsniveau zakt drastisch, omdat vele (grote) bedrijven niet meer in staat zijn om hun werknemers te motiveren. Met een optimale dienstverlening liggen de kansen voor een zelfstandige voor het grijpen. De staat beseft dat haar toekomst afhangt van de dynamiek van zelfstandigen en kmo’s en werkt voor de beginner allerlei ondersteunende (gunst)maatregelen uit. Veel bedrijven vinden het nodig om hun activiteiten te outsourcen; dit biedt opnieuw gigantische mogelijkheden voor wie wil beginnen als zelfstandige. De voorwaarden voor succes zijn eenvoudig: werken, werken en werken … Doorbijten, doorbijten en doorbijten!

We zijn ervan overtuigd dat Vlaanderen een zeer groot ondernemerspotentieel heeft. Het is aan de Vlaamse bestuurders om het ondernemerspotentieel het kader te bieden, zodat alle dynamische krachten zich uitleven in de uitbouw van het bedrijfsleven.

We hopen dat Vlaanderen voldoende slagkracht heeft om alle uitdagingen aan te kunnen en zo een regio te blijven waar het aangenaam is om te wonen en te leven.

We hopen dat het Waalse volk met zijn eigen dynamiek een Waals project uitbouwt.

Wij hopen dat Brussel orde op zaken stelt en een economische unie aangaat met Vlaanderen o de moeilijke problemen in de hoofdstad het hoofd te beiden.

Jules Van Bochelt
alias Fernand Huts

Webdesign Desk02