De opmars van smartphones en tablets leidt tot nieuwe uitdagingen voor de software

Freddy Michiels
Innovatie
Olivier Malherbe

Unbrace is een jong en ambitieus softwarebedrijf uit het Antwerpse. Als zusterfirma van ClearMedia groeide het voort uit de applicatiedivisie van het webbedrijf Nivario. Unbrace specialiseert zich in de ontwikkeling van bedrijfskritische software op maat, door middel van webtechnologie. Hoe ziet Unbrace de toekomst? Zaakvoerder Olivier Malherbe geeft ons zijn visie.

Unbrace is een jong en ambitieus softwarebedrijf uit het Antwerpse. Als zusterfirma van ClearMedia groeide het voort uit de applicatiedivisie van het webbedrijf Nivario. Unbrace specialiseert zich in de ontwikkeling van bedrijfskritische software op maat, door middel van webtechnologie. Hoe ziet Unbrace de toekomst? Zaakvoerder Olivier Malherbe geeft ons zijn visie.

Op welke manier doet u aan softwareontwikkeling

Olivier Malherbe: “Unbrace is gespecialiseerd in de ontwikkeling van bedrijfskritische software op maat, en dit voornamelijk met webtechologie. Wij profileren ons als een betrouwbare partner voor bedrijven wiens specifieke noden onvoldoende beantwoord worden door de standaard softwarepakketten, en die hun efficiëntie willen verhogen. Hierbij trachten we de bedrijfsprocessen van onze klanten volledig te doorgronden. Enkel zo kunnen we maatwerk leveren dat 100% inspeelt op de behoeftes en pijnpunten van het bedrijf.”

Komen de standaard pakketten software onvoldoende tegemoet aan de wensen van de klanten? Geef een voorbeeld.

“De standaard softwarepakketten zijn per definitie opgevat om door zoveel mogelijk verschillende bedrijven gebruikt te kunnen worden. Het is onmogelijk om hierbij perfect in te spelen op de unieke werking van elk bedrijf.

Dit kan ertoe leiden dat het bedrijf zijn processen moet aanpassen aan de werkwijze van het gekozen pakket.

Bovendien dienen soms meerdere standaardpakketten gecombineerd te worden om alle bedrijfstaken te omvatten. Naarmate het bedrijf groeit, evolueren de noden. Op een bepaald punt zullen deze specifieke behoeften onvoldoende ingevuld worden door de gebruikte standaardsoftware. Nieuwe noden kunnen extra pakketten vereisen, die op hun beurt onderhouden moeten worden, en geïntegreerd met de reeds bestaande software-infrastructuur.

Speelt de opmars van de smartphones hierbij een rol?

“De enorme opmars van smartphones en tablets speelt hierbij natuurlijk een rol. Dat leidt tot nieuwe uitdagingen. Men wilt nu overal en altijd alle taken kunnen uitvoeren, vanop eender welk toestel. Ook hier kan maatsoftware een extra voordeel bieden, ten opzichte van de vaak nog aan de desktop PC gebonden standaardpakketten.”

Hoe gepersonaliseerd kan software voor een bedrijf ontwikkeld worden?

“De mogelijkheden zijn quasi onbegrensd. De markt evolueert zo snel, dat technologische restricties nog nauwelijks een obstakel vormen. Bedrijven zijn niet altijd op de hoogte van wat mogelijk is. Hun referentiekader beperkt zich vaak tot de gekende bestaande standaardpakketten. Op dat moment kan een radicaal out-of-the-box denken vereist zijn om tot nieuwe inzichten te komen.”

Wat zijn de grootste pijnpunten in de huidige situatie?

“Wat zijn de meest tijdrovende taken? Waar kan de meeste waarde gecreëerd worden? Hoeveel tijd hebben nieuwe werknemers nodig om zich in te werken in de bestaande software? Kortom: hoe kan ik de efficiëntie van mijn bedrijf verhogen, en zodoende een concurrentieel voordeel uitbouwen? Maatsoftware, die zich richt op de specifieke situatie van het bedrijf, kan hierin de sleutel tot succes betekenen. Belangrijk is na te denken over wat zinvol is. Automatisatie is geen doel op zich, maar moet in dienst staan van de kerntaken van het bedrijf. Slechts een intensieve wisselwerking tussen softwareontwikkelaar en klant, diepgaande domeinkennis en de juiste technologische keuzes, leiden samen tot de beste resultaten.”

Welke trends verwacht u op korte termijn hun intreden doen op het vlak van IT en software development?

“We evolueren almaar meer naar een wereld waarin iedereen altijd en overal 'connected' is. Smartphones en tablets zijn volledig ingeburgerd in het dagdagelijkse leven. En er komen constant nieuwe vormen van computers, denk maar aan smartwatches, smart TV's, boordcomputers in auto's, Google Glass, enz... Gebruikers zijn eraan gewend geraakt om moeiteloos te wisselen tussen toestellen terwijl ze hun taken uitvoeren. Uit recent onderzoek blijkt dat consumenten tot 20 keer per uur van toestel wisselen (*) Deze evolutie uit zich ook in bedrijven, ruwweg in twee grote pijlers. Ten eerste maakt eigen infrastructuur plaats voor 'de cloud'. Gedaan met dure investeringen in interne servers. Van e-mail tot office-pakketten, alles verhuist naar het internet. Maar de tweede en grootste uitdaging is het aanpassen van bedrijfssoftware naar explosie van verschillende toestellen en bijbehorende besturingssysteem.

Hierin spelen de webbrowser en daarmee verbonden technologieën een gigantische rol. Deze open technologieën vormen de 'lingua franca' van het internet.

Het is dan ook een evidente voorspelling om te stellen dat de komende jaren enorm veel bestaande bedrijfssoftware zal herschreven worden naar webtechnologie.”

(*) [bron: http://www.brandrepublic.com/news/1225960/people-swap-devices-21-times-hour-says-omd/ ].

Webdesign Desk02