Eén op drie autobestuurders rijdt in dronken toestand

Redactie
Auto & Verkeer

Hoe hardnekkig sommige bestuurders ons ook trachten de overtuigen dat ‘enkele pintjes’ geen enkele invloed hebben op hun rijgedrag, durven wij daar toch sterk aan twijfelen en we worden hierbij gesteund door de actualiteit zoals die op de nieuwsberichten te lezen of te horen is. Autoverzekeraar AXA heeft onlangs ook een onderzoek afgerond naar dit fenomeen en de resultaten bevestigen hetgeen ieder ‘nuchter’ mens al lang wist.

Uit het AXA-onderzoek blijkt dat zeven op de tien Belgen voorstander is van een nultolerantie voor alcohol achter het stuur. Toch geeft – volgens dezelfde studie – een derde van de autobestuurders toe af en toe onder invloed te rijden. In dat verband mogen we ons gelukkig prijzen dat federaal minister Michel Daerden van Pensioenen, zich dagelijks ‘laat rijden’.

Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van onze landgenoten voorstander is van een alcohollimiet van nul promille ter vervanging van de huidige toegelaten 0,5 promille. Nederlandstalige autobestuurders steunen dit voorstel met 78 procent. Toch zeggen de autobestuurders tegen dezelfde enquêteurs dat één op drie af en toe toch nog onder invloed achter het stuur zit. En dat is flink boven het Europees gemiddelde dat één of vijf aangeeft.

Een ander tergend probleem is het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Eén op de drie Belgen geeft toe dat hij/zij vanuit de wagen nog altijd met de gsm telefoneert, zonder gebruik te maken van een carkit.

Info: www.axa.be

Webdesign Desk02