EIB en Belfius trekken 400 miljoen euro uit voor Belgische kmo’s

Freddy Michiels
Economie & Budget

De Europese Investeringsbank (EIB) ondertekende met Belfius Bank een kredietovereenkomst ter waarde van 200 miljoen EUR om meer krediet ter beschikking te stellen aan kmo’s en midcaps (ondernemingen met maximaal 3 000 werknemers) in België. Belfius Bank zal hetzelfde bedrag erbovenop leggen, wat betekent dat er in totaal 400 miljoen EUR beschikbaar zal zijn voor de Belgische kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze overeenkomst zal dienen ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van de kleine en middelgrote ondernemingen en voor de financiering van hun langetermijninvesteringen en hun behoeften aan werkkapitaal. Door kredieten te verschaffen tegen gunstige voorwaarden zoals langere looptijden, flexibele afbetalingssystemen en lagere rentevoeten wordt de economische ontwikkeling van kmo’s, en daarmee ook de werkgelegenheid, gestimuleerd. Die verbeterde voorwaarden komen ten goede van de uiteindelijke kredietnemers.

De kredietverlening aan kmo’s is al lange tijd een prioriteit van de EIB. Samen met het EIF (het Europees Investeringsfonds, dat ook een onderdeel vormt van de EIB-groep), is dit jaar alleen al voor een recordbedrag van ongeveer 21 miljard EUR toegezegd aan kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in Europa.

De samenwerking tussen de EIB en Belfius Bank zal substantieel bijdragen aan de investeringsmogelijkheden van kmo’s en Midcaps, die een essentiële rol spelen in de Belgische economie.

Bij deze gelegenheid zei Pim van Ballekom, vicevoorzitter van de EIB: “kmo’s vormen de speerpunt van de economie en zorgen voor twee derde van de werkgelegenheid in Europa. Zolang de moeilijke marktomstandigheden aanhouden en de kredietverstrekking stroef verloopt, zal de EIB alle mogelijke middelen ter beschikking stellen om kmo’s te ondersteunen en hun concurrentiekracht te ontwikkelen. Ondersteuning van de economische groei en van de banencreatie blijft de voornaamste doelstelling van de Europese Investeringsbank, zowel in België als in de hele Europese Unie”.

Bij de ondertekening zei Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank: “Als traditionele partner van tal van kmo’s en Midcorp-ondernemingen, wil Belfius hen dagelijks begeleiden en aan hun zijde staan in de diverse fasen van hun ontwikkeling. Dat willen wij doen door hun onder meer aangepaste oplossingen aan te reiken voor de financiering van hun projecten. Belfius Bank is dan ook bijzonder blij om via deze belangrijke overeenkomst met de EIB te kunnen bijdragen aan de nog verregaander ondersteuning van deze ondernemingen. Zodoende geeft Belfius concreet gestalte aan zijn engagement om een reële toegevoegde waarde te bieden aan de samenleving”.

Info: www.belfius.be

Webdesign Desk02