Einde van de oude, papieren oranje overschrijvingen

Redactie
Economie & Budget
Europese overschrijving-1.jpg(image/jpeg)

Op 17 oktober 2011 begraven we definitief de oude papieren, oranje overschrijvingen. De banken aanvaarden deze niet langer meer als overschrijvingsmiddel. Voortaan geldt nog alleen het roze, Europees overschrijvingsformulier.

In januari 2008 werd het roze, Europese overschrijvingsformulier ingevoerd en werd medegedeeld dat er nog een overgangsperiode getolereerd werd voor het oranje “Belgisch” overschrijvingformulier tot oktober 2011. Deze maatregel moest de uniformiteit tussen de diverse Europese lidstaten bevorderen. Sedert 1 januari 2010 boden de Belgische financiële instellingen trouwens geen Belgische overschrijvingsformulieren meer aan.

Het “roze” overschrijvingformulier is geldig voor begunstigden in de 27 Europese lidstaten, maar ook in IJsland Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland. Op het Europese overschrijvingsformulier dienen de IBAN- en de BIC-codes vermeld te worden. 

De IBAN-code wordt gebruikt voor identificatie van de rekening. In België telt deze code 16 karakters, d.w.z. BE gevolgd door 2 cijfers en dan gevolgd door 12 cijfers van het bankrekeningnummer. De IBAN-code staat vermeld op de bankuittreksels.

De BIC-code is nodig om de bank van de begunstigde te herkennen. De BIC-code van de begunstigde bank bestaat uit 8 of 11 karakters. 

De uniforme maatregel is alleen van toepassing voor de papieren overschrijvingen. Voor de elektronische overschrijvingen (via Home Banking) verandert er voorlopig nog niets. Bedrijven die bij hun facturen een overschrijvingsformulier willen toevoegen mogen evenwel alleen nog maar gebruik maken van de roze Europese formulieren.

Webdesign Desk02