Europa investeert 10 miljoen euro in Antwerpse economie

Freddy Michiels
Economie & Budget

Het Europese Fonds voor Regionale
ontwikkeling (EFRO Doelstelling
2) kent 10 miljoen EUR
subsidie toe aan projecten die een
economische hefboom creëren binnen
de provincie Antwerpen.

Zo komt er ondermeer een nieuw opleidingscentrum
in Brasschaat en wordt
vzw TWERK in Herentals uitgebreid.
Daarnaast komt er in Beverdonk een
containertransferium dat 75.000 containervrachtwagens
per jaar van de weg
afleidt voor vervoer van en naar de Antwerpse
haven. Kamp C, het Provinciaal
Centrum voor Duurzaam Bouwen en
Wonen in Westerlo zet haar activiteiten
door rond duurzaam bouwen en Kempens
Landschap herwaardeert Hof ter
Laken in Heist-op-den-Berg naar het
voorbeeld van een Flemish Trust.

Opleidingsinfrastructuur

Het grootste gedeelte van de subsidie, 7,9
mio EUR, gaat naar de bouw van infrastructuur
voor opleiding en ontwikkeling
in verschillende sectoren, namelijk de logistiek,
de chemie en de metaalsector.
Voor de logistieke sector zal IOK (Intercommunale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor de Kempen) een Logistiek innovatie-,
incubatie- en trainingscentrum bouwen
op de logistieke campus Langvoort in
Laakdal. Dit centrum zal onderzoek doen
naar nieuwe innovatie logistieke concepten
en logistieke opleidingen geven.

ACTA vzw start dankzij de steun met
de bouw van een nieuw opleidingscentrum
met veiligheidsattitudeplant voor
de chemische industrie op de site van de
Lt. Coppenskazerne in Brasschaat. Deze
nieuwe hoogtechnologische site clustert
tegelijkertijd de verschillende opleidingslocaties
op 1 plaats.

VZW TWERK in Herentals dat opleidingen
en tewerkstelling biedt aan personen
met autisme zal met de subsidie
haar infrastructuur uitbreiden om tewerkstelling
voor haar doelgroep te kunnen
vergroten.


Ondernemerschap

Gezien de positieve resultaten krijgen
drie projecten voor een totaal van
850.000 EUR subsidie een verlenging
voor hun huidige projectwerking. Dit is
zo voor de stad Mechelen. De stad optimaliseert
e-government toepassingen bij
kmo’s.

VOKA Mechelen kan haar project
verderzetten waarbij zij (kleinere)
zelfstandige ondernemers in moeilijkheden
begeleid om een faling te voorkomen
of om een doorstart door te voeren.
En Innotek vzw uit Geel zet haar succesvolle
werking rond spin-off creatie
verder, een project dat bovendien actief
is over heel Vlaanderen.
Zoals voor Vlaanderen is ook voor Europa
duurzame logistiek een belangrijk
thema. Het project van DP World NV
waarbij zij een containertransferium bouwen
aan het Albertkanaal in Beverdonk
beantwoordt volledig aan dit thema. Het
containertransferium zal ongeveer 75.000
containervrachtwagens per jaar van de
weg afleiden naar het water om ze via binnenvaart
naar de haven van Antwerpen te
vervoeren.

Gezien het hier om een privé
investeerder gaat, moet het subsidiedossier
van 1.250.000 EUR nog naar de Europese
Commissie voor aanmelding.
Naast deze grote infrastructuurprojecten
zijn er nog twee kleinere projecten binnen
de provincie die de Europese steun verdienen.
Dit is een project van Kamp C, waarbij
zij de activiteiten verderzetten rond
de nieuwe duurzame tentoonstelling over
duurzaam bouwen en wonen. En voor
VZW Stichting Kempens Landschap die
van Hof ter Laken in Heist-op-den-Berg
een voorbeeld willen maken van een Flemish
National Trust. Een voorbeeld van
een privaat publieke samenwerking om
een landgoed te herwaarderen en open te
stellen voor het publiek.

Deze subsidies betekenen een stevige
economische impuls voor de provincie
Antwerpen.
Gedeputeerde Ludo Helsen: “In tijden
van economische crisis moet men als
overheid blijven investeren. De financiële
hulp van Europa is hierbij van ontzettend
groot belang. Ik ben verheugd dat
deze projecten nu van start kunnen gaan.
Deze hefboomprojecten zullen ook op
lange termijn zichtbaar blijven in provincie.
Zo maakt de provincie Europa
tastbaar bij de burger.”

Webdesign Desk02