Europa investeert 3 miljoen euro op grondgebied provincie Antwerpen

Redactie
Overheid
Europa investeert 3 miljoen euro op grondgebied provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen ontvangt 3 miljoen euro subsidie voor zes grensoverschrijdende projecten met het zuiden van Engeland, Noord-Frankrijk en Nederland. Dit geld is afkomstig van het Europese “2 Zeeën programma”. Dit Interreg-programma wil samenwerking stimuleren tussen landen die grenzen aan de Noordzee. De samenwerking richt zich op 3 verschillende thema’s: Duurzame economische ontwikkeling, milieu, gezondheid, cultuur en cultureel erfgoed. Op het grondgebied van provincie Antwerpen werden in de stuurgroep van 10 en 11 mei zes projecten goedgekeurd.

Fish & Chips 


Zoals de titel van het project doet vermoeden, werkt het project “Fish & Chips”  (Agro Food & Fisheries Complex) rond voeding. De partners (waaronder vzw RURANT) gaan gezamenlijk innovatieve concepten uitdenken binnen de voedingssectoren van Vlaanderen, Zuid-Engeland en Noord-Frankrijk voor lokale voedingsproducten (vis, groenten, streek –en hoeveproducten, zuivel, schaaldieren, …) om zo de streekidentiteit van de deelnemende regio’s te versterken en een economische hefboom te creëren.

Vzw Rurant kan hiervoor rekenen op 242 951 euro.
 
Milieu

De intercommunale ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) gaat samen met IMOG, de afvalintercommunale uit Kortrijk en de provincie West–Sussex een project opstarten om de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen en de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten te verbeteren. Het is niet gemakkelijk om een vrijwillige gedragsverandering af te dwingen; daarom zal het project via nieuwe manieren van communiceren trachten om burgers te sensibiliseren omtrent afval en om hun wegwerpgedrag bij te stellen. Het project noemt  SWAP NOW “Smart Ways in the Approach of Prevention using New communication strategies On Waste”. Het project is een voorbeeld van hoe innovatie in Vlaamse afvalverwerking - het difstarsysteem in regio Kempen waarbij containers worden uitgerust met een chipsysteem - wordt overgedragen naar de UK.

IOK kan hiervoor rekenen op 578 775 euro.

Media 


Daarnaast is er nog één project goedgekeurd met een Antwerpse partner, een project dat gericht is op media en cultuur. De stad Mechelen gaat met “Villa Cross Media” in samenwerking met de Lessius Hogeschool, de stad Brugge en partners in Engeland een mediaplatform opstarten voor jongeren. Via het platform kunnen de jongeren elkaar aan weerszijden van het kanaal leren kennen, ze kunnen er werken rond verschillende mediathema’s (zoals Mediawijsheid) en ze kunnen er eigen producties uitwisselen. Op het einde van het project is er een congres voorzien waar de jongeren de beste producties en de best-practices rond media met elkaar en met andere geïnteresseerden kunnen delen.

Voor de uitvoering van dit driejarige project  wordt 1 283 274 euro aan Europese subsidies uitgetrokken.
 
Militair, industrieel en religieus Erfgoed


Tot slot werden drie projecten goedgekeurd die als centraal thema het behoud en het hergebruik van erfgoed hebben. Bijzonder interessant is dat Engeland veel kennis heeft over het behoud van religieus erfgoed (Churches conservation Trust) en dat vzw Kempens landschap al een aantal jaren ervaring heeft opgebouwd rond landelijk erfgoed, denk maar aan domein de Merode en de Kolonies in Merksplas.

Deze ervaringen en expertise gaan de partners bundelen in het project HERE (Heritage Recycled). Met een aantal pilootprojecten passen de partners de uitgewisselde kennis rond erfgoedherstel toe. Voor de provincie Antwerpen betekent dit de renovatie van de Wintertuin van het Ursulinenklooster Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Hiervoor kan vzw Stichting Kempens Landschap rekenen op 323 025 euro.
 
Een ander project waar vzw Kempens landschap en de provincie Antwerpen aan deelnemen, is het project “Muren en Tuinen”. Dit project werkt rond militair historisch erfgoed. Meer bepaald rond sites die in het verleden werden gebruikt om steden en regio’s te beschermen. De regio’s aan de Noordzee zijn door de eeuwen heen meermaals het terrein geweest van confrontaties en wereldconflicten. De vestingwerken en plantengroei voor de verdediging van deze regio’s hebben een landschap geschapen met een hoge erfgoed- en milieuwaarde en de partners (in totaal 21) willen deze tot hun recht laten komen en in de kijker plaatsen zodat ze toegankelijk worden voor het grote publiek. De provincie Antwerpen vanuit haar expertise rond de fortengordels is gevraagd om te participeren om overdracht mogelijk te maken tussen de verschillende forten onderling. Stichting Kempens Landschap op haar beurt zal in dit project de digitale ontsluiting realiseren van het fort van Duffel. In totaal zal hiervoor 140 921 euro aan Europese subsidies geïnvesteerd worden op Antwerps grondgebied.

In het laatst goedgekeurd project MaxiGreen buigen partners uit Engeland, Frankrijk, Vlaanderen en Nederland  zich over het  volgende probleem: Hoe kan men verwaarloosde en ondergebruikte voormalige braakliggende terreinen, die negatief worden ervaren als gevolg van zijn militaire of industriële verleden in aantrekkelijk plaatsen veranderen waar inwoners en bezoekers naar toe willen gaan en zich kunnen vermaken. De provincie Antwerpen gaat in dit project  werken rond de toekomstige mogelijkheden van het  industriële en landschappelijke erfgoed. MaxiGreen kadert binnen het strategisch project over het ontginningsgebied tussen Boom en Rumst. De provincie wil dit gebied , deels in onbruik geraakte ten gevolge van de voorschrijdende ontginning,  opnieuw aantrekkelijk maken en mogelijkheden creëren voor recreatief gebruik. Hiervoor ontvangt de dienst gebiedsgerichte werking van de provincie Antwerpen 506.439 euro aan Europese subsidies.
 
Gedeputeerde Ludo Helsen, verantwoordelijk voor Europa en voorzitter van de stuurgroep: “Deze subsidies betekenen ongetwijfeld een meerwaarde voor de provincie Antwerpen. Binnen een aantal maanden zal men de effecten van deze Europese projectwerking kunnen zien. Het is bijzonder interessant om te ervaren hoe uitgebreid en verscheiden Europese projecten qua thema kunnen zijn. Niet enkel historisch of militair erfgoed bindt ons met onze buurlanden. Wij kunnen ook van elkaar leren hoe we met afval omgaan en hoe we samen een streekidentiteit  binnen Europa kunnen versterken. Het toont nog eens aan dat Europa werkt in het hart van Europa, de provincie Antwerpen.”

Webdesign Desk02