Europese richtlijn als bescherming tegen laattijdige betalers

Freddy Michiels
Debiteurenbewaking
Partners rubriek debiteurenbewaking 2010: Companyweb, Atradius, iCredit en CashflowByWeb

Het betaalgedrag van bedrijven laat gemiddeld nog altijd te wensen over. Zowel de federale regering als de Europese Commissie hebben hieromtrent al enkele keren voorstellen geformuleerd om de bedrijven meer bewust te maken van deze problematiek. Wie niet binnen de afgesproken ternijn betaald wordt, komt vaak zelf in moeilijkheden. En brengt de economie in zijn algemeen in gevaar.

Vertegenwoordigers van de Europese lidstaten en het Europees Parlement hebben op 11 oktober 2010– onder Belgisch voorzitterschap – en fi naal akkoord bereikt met betrekking tot de herziening rond laattijdige betalingen. Daardoor zullen publieke en private ondernemingen voortaan na dertig dagen een bijkomende intrest van 8 procent moeten betalen. Oorspronkelijk liet Europa de nalatigheidintresten over aan de betrokken partijen .

Uiteindelijk kon het parlement echter een vaste looptijd bekomen van 30 dagen, gekoppeld aan een ontradende intrestverplichting. In bepaalde gevallen kan de termijn nog wel strenger worden, maar de uiteindelijke limiet kan nooit hoger zijn dan zestig dagen. Daarnaast legden de onderhandelaars ook een forfaitair bedrag van 40 euro vast voor de recuperatiekosten. Doel van de nieuwe regels is duidelijk: laattijdige betalingen een halt toeroepen. Vooral de vele kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa hebben vaak zwaar te lijden onder inkomsten die met vertraging binnenkomen.

Nog al te gemakkelijk zijn er kmo’s die hun leveranciers als bankiers beschouwen en zich nauwelijks schamen om pas na herhaalde aanmaningen de gemaakte afspraken na te leven.

Webdesign Desk02