Faillissementen gaan onverminderd verder

Redactie
Debiteurenbewaking
partners debiteurenbewaking 2012

Tijdens vorige maand gingen opnieuw 854 bedrijven in ons land over de kop. Dat zijn er vijftien meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Het betreft geen record want dat staat nog altijd op naam van het jaar 2009 met 899 bedrijven die de boeken moesten neerleggen.

De sectoren waarin de grootste slachtoffers vallen zijn de kleinhandel (middenstand), de bouw en de horeca. Het zijn typisch ook deze bedrijven die de reputatie hebben van niet altijd een ernstig beleid te voeren. Door de economische groeivertraging – veroorzaakt door onzekerheid op de handelsmarkt – zijn zowel bedrijven als consumenten voorzichtiger geworden in hun uitgaven.
De faillissementenstorm binnen de transportsector schijnt even geluwd te zijn. De eet- en drinkgelegenheden zijn, samen met de sector van de postdiensten en koeriers, de sector met het grootste falingsrisico, namelijk 1 per 29 actieve ondernemingen op elf maanden tijd. Volgens ingewijden mag met zekerheid gesteld worden dat in 2011 het aantal faillissementen in België voor het eerst de kaap van de 10.000 zal overschrijden. Eind november 2011 klokte de teller af op 9.586 failliete bedrijven, goed voor een banenverlies van 16.553.

Hoe faillissement voorkomen?

Volgens betrouwbare statistieken gaan in 45% van de gevallen bedrijven failliet wegens een slecht beheer. In 17,5% van de gevallen werden beheersfouten gemaakt. Eén van de beheersfouten die het vaakst terugkomen is een gebrek aan debiteurenbeheer. Vele bedrijven springen nog altijd veel te laks om met het bewaken van de betalingen van de klanten. Wie niet kort op de bal speelt, wordt de speelbal van zij klanten. In nog veel te veel gevallen spelen bedrijven "bankier" voor hun klanten. Daar kunnen redenen voor zijn, maar dat is niet de taak van een leverancier. Daarom kan niet genoeg de nadruk gelegd worden op een strikt beleid op het vlak van facturen betaald te krijgen. Een strak credit management is vandaag hoofdzaak geworden. Voor al te veel bedrijven is het een taak die een personeelslid "erbij" moet nemen. Op drukke ogenblikken wordt het betalingsbeleid van de klanten dan wel eens verwaarloosd. Je wordt hiervoor als bedrijf niet beloond. Pas een strak credit management toe.

Europees Betalingsbevel

Bij een vorige gelegenheid spraken we over het belang van het Europees Betalingsbevel dat door Europa aanbevolen wordt en dat er in Frankrijk voor gezorgd heeft dat de klanten sneller betalen. Het kantoor van advocaat Jan Bergmans heeft ruime ervaring met het Europees Betalingsbevel, voornamelijk in Frankrijk.

Jan Bergmans: "Meestal verloopt dit vrij vlot maar ik wil u deze anekdote niet onthouden. Wij sturen een standaardformulier op naar de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel in Frankrijk en krijgen dan een uitnodiging om de gerechtskosten te betalen. Dat is normaal. In een recente zaak diende ik een Europees Betalingsbevel in bij de Rechtbank van Koophandel in Chamberry. Ik kreeg een bericht terug van de griffie om 38,87 euro te betalen én een fiscale zegel terug te zenden van 35 euro. Ik nam telefonisch contact op met de griffie en vroeg of ik beide bedragen kon overschrijven, aangezien het uiteraard zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is om in België een Franse fiscale zegel te kopen. Ik kreeg echter het antwoord dat zij zich daar niet konden mee bezighouden om zelf een fiscale zegel te kopen. Ik moet het dan wel kunnen vanuit België. Ze meldden mij dat ik mij maar moest wenden tot het Consulaat. Wat heeft het voor zin om een Europees Betalingsbevel te creëren indien de bureaucratie stokken in de wielen kan steken?"

Webdesign Desk02