Febetra blijft proefproject met tolvrije Liefkenshoektunnel vragen

Nicole Verstrepen
Mobiliteit

Febetra, de Federatie Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, blijft ervan overtuigd dat een proefproject met een tolvrije Liefkenshoektunnel nodig is om duidelijk te kunnen waarnemen of dit een positieve impact heeft op de doorstroming van het verkeer. Uit de studie die het Verkeercentrum Vlaanderen onlangs publiceerde bleek dat een tolvrije Liefkenshoektunnel slechts een beperkte afname van het verkeer in de Kennedytunnel tot gevolg zou bebben. ‘Het is positief dat deze studie uitgevoerd werd, maar het blijft een theoretische studie die bovendien gebaseerd is op gegevens uit 2009”, stelt woordvoerster Isabelle De Maegt. De 33 quickwins die de Vlaamse regering in de pijplijn heeft zitten, vindt Febetra een stap in de goede richting. ‘Maar er is meer nog Isballe De Maegt.

Webdesign Desk02