FEBETRA waarschuwt voor record aantal faillissementen

Redactie
Auto & Verkeer
Transportsector.jpg(image/jpeg)

FEBETRA , de federatie van Belgische Transporteurs, verwacht dat de rest van het jaar 2012 bijzonder turbulent zal blijven voor de transportsector. Veel transportondernemingen zitten vandaag op hun tandvlees. Ze moeten nog zaar aan hun reserves zitten.

De meeste transportondernemingen hebben in een recent verleden uit hun reserves moeten putten en zijn er, omwille van de moeilijke economische conjunctuur niet in geslaagd om die reserves terug op te bouwen.  De neerwaartse druk op de prijzen, de stijgende kosten, de concurrentie die steeds bitsiger wordt en het slechter wordend betalingsgedrag van de klanten dreigen voor veel transportondernemingen een dodelijke cocktail te worden.

Het erg hoog aantal faillissementen in de sector van het wegvervoer spreekt boekdelen. In 2011 gingen 243 ondernemingen met een transportvergunning over de kop. Uit de recentste cijfergegevens van de FOD Mobiliteit blijkt dat alleen in het eerste trimester 2012, al 74 transportondernemingen de boeken moesten sluiten. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 61. Als deze trend zich verder zet – en het ziet er spijtig genoeg zo naar uit- dan wordt 2012 een recordjaar inzake faillissementen in de transportsector.

Om verder onheil te vermijden, eist FEBETRA dat de betalingstermijnen bij handelstransacties strikter gereglementeerd worden. Een opeenstapeling van laattijdig betaalde of onbetaalde facturen, wordt immers vaak aangestipt als de hoofdoorzaak van een faillissement.  Zeker nu het voor ondernemers minder evident is om een krediet vast te krijgen, is een feilloze betaling echt wel een noodzaak.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties zou zodanig moeten aangepast worden dat de standaard betalingstermijn 30 dagen wordt. Contractuele bedingen die de betaling van interest voor betalingsachterstand uitsluiten of die een vergoeding voor invorderingskosten uitsluiten, zouden bovendien verboden moeten worden.

Minstens even belangrijk in deze barre tijden is dat vervoerders verder kunnen blijven genieten van professionele diesel en dat de controlediensten zich vooral focussen op inbreuken die een economisch voordeel opleveren en bijgevolg een concurrentievervalsend karakter hebben. Het zou een grote vergissing zijn van de controlediensten om de cowboys vrij spel te geven. Als de transportsector één zaak kan missen als kiespijn, dan is het wel dat alleen de wet van de jungle nog zou gelden.

De toekomst van de transportsector en de maatregelen die moeten genomen worden om deze sector meer ademruimte te geven, wordt één van de vragen die wij aan een panel van experts zullen voorleggen en die we in een lijvig rapport zullen publiceren in het septembernummer van kmo-insider. De transportsector is een belangrijek sector voor onze economie en verdient ten volle onze aandacht. (FM)

Webdesign Desk02