Federale overheid stapt over naar elektronische facturen

Redactie
e-factuur.png(image/png)

De federale overheid stapt af van de papieren factuur en stapt over naar de elektronische facturatie. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist op voorstel van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken.

Vanaf 2020 zullen de federale overheidsdiensten enkel nog elektronische facturen aanvaarden. Elektronisch factureren is vandaag nog zo goed als onmogelijk bij de federale overheid. In het kader van de administratieve vereenvoudiging heeft de regering nu een plan in drie fasen goedgekeurd om over te stappen naar de e-factuur.

Concreet zullen vanaf 1 juli dit jaar alle ondernemingen die dat willen hun facturen voor de federale overheden elektronisch kunnen overmaken. Vanaf 1 januari 2018 zullen voor alle overheidsopdrachten van een waarde geraamd op meer dan 135.000 euro (exclusief btw), die worden gegund via een openbare aanbesteding de documenten van de opdracht bestemd voor de deelnemende ondernemingen de verplichting moeten vermelden om de facturen elektronisch te verzenden. Vanaf 1 januari 2020 zullen de federale aanbestedende overheden nog enkel elektronische facturen aanvaarden.

De elektronische factuur zal de betrokken bedrijven en overheid miljoenen besparingen opleveren, klinkt het. De bedrijven die leveren aan de overheid zullen op jaarbasis 3,9 miljoen euro besparen. Voor de overheid loopt de besparing op tot bijna 7 miljoen euro per jaar, of '115 voltijdsequivalenten die vrijkomen om essentiëlere opdrachten te vervullen'.

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken noemt de elektronische facturatie een mooie administratieve vereenvoudiging: "E-facturatie zorgt voor snellere verwerking, snellere betaling, minder vergissingen, minder fraude en de kostprijs per digitale factuur is minder dan per papieren factuur. Een win-win voor overheid én bedrijfsleven."

Webdesign Desk02