Fransen zorgen voor een Scheldestunt

root
Mensen

Op zaterdag 19 juni 2010 zorgt het college van burgemeester en schepenen van de
Franse gemeente Gouy voor een echte stunt. In het dorpje Gouy ontspringt de
Schelde. Het Havenbedrijf van Antwerpen is voor 50 procent mede-eigenaar van de
bron van de Schelde en onderhoudt ook ter plaatse het wandelpad aan de bron. Uit
dankbaarheid voor deze steun heeft het gemeentebestuur van Gouy beslist naar
Antwerpen te komen … per kano. Met vijf kano’s vertrekken ze aan de bron van de
Schelde om te eindigen aan de kaaien te Antwerpen. Een echte stunt. Vervolgens
zal het gemeentebestuur op het stadhuis ontvangen worden om de verbroedering nog
wat meer glans te geven.

De bron van de Schelde is eigendom van een vzw waarvan de persbond Espa
(maritieme journalisten) voor 50% mede-eigenaar was om het behoud van deze site
te verzekeren. De stad Antwerpen zorgde voor de verfraaiingen langs het
wandelpad ter plaatse. Vorig jaar droeg de persbond Espa haar aandelen in de vzw
over aan de stad Antwerpen en het Havenbedrijf.

Het Havenbedrijf Antwerpen zowel als de Sinjorenstad zelf danken hun welvaart
aan de Schelde. Het was oud-burgemeester, Lode Craeybeckx zaliger, die ooit zei:
“Als een Antwerpenaar zijn hand in de Schelde steekt, heeft hij voeling met heel
de wereld.” Het huidige bestuur van het Havenbedrijf, met havenschepen Marc Van
Paul en directeur Eddy Bruyninckx voorop, heeft plannen om de relatie tussen
Antwerpen en Gouy in de toekomst nog sterk te verstevigen, o.a. door uitstappen
te promoten naar de landelijke omgeving van Gouy en de bron van de Schelde.

De persbond van maritieme journalisten (Espa) heeft vorig jaar nog een
brochure uitgegeven over de bron van de Schelde. Hierin worden enkele
merkwaardigheden en bezienswaardigheden in deze regio in de kijker geplaatst.
Wie op zoek is naar een ééndagsuitstap vindt hierin voldoende inspiratie voor
een leuke en leerrijke uitstap.

De brochure over de Scheldebron is verkrijgbaar bij het Havenbedrijf van
Antwerpen, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. De brochure kan ook aangevraagd
worden op volgend adres en dan wordt ze naar u thuis verstuurd. 

Webdesign Desk02