Helft kmo's kent VDAB niet

Redactie
HR

Slechts de helft van de kmo’s kent VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Zij die VDAB kennen zijn in het algemeen tevreden over de aangeboden diensten, al geeft 13% van de ondernemers toch aan niet of helemaal niet tevreden te zijn. Vooral het matchen van kmo-vacatures en personeel wordt slecht beoordeeld.

De VDAB-opleidingen en kenniscentra oogsten wel een grotere tevredenheid. Dat blijkt uit een recente UNIZO-studie over de relatie tussen kmo’s en de bemiddelingsinstantie VDAB. Eind september 2010 stonden er daar 43.880 vacatures open, waarvan meer dan de helft, bijna 25.000 kmo-vacatures. Dat zijn er zo’n 5000 meer als vorig jaar. “Er is dus nog veel ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen kmo’s en VDAB,” zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

“Het grootste probleem is dat beiden elkaar onvoldoende kennen.” Naast matchen en opleiden heeft VDAB ook als taak om kmo’s te ondersteunen bij het rekruteren. Nu nog werven meer dan 60% van de kmo’s via spontane sollicitaties. Iets minder dan de helft gebruikt de uitzendsector als wervingskanaal. De afsluiter van de top 3 is VDAB met 40%.

Dat is procentueel minder dan 10 jaar geleden. “Het is traditioneel zo dat kmo’s eerder werken met spontane sollicitaties. Maar nu de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt, zal terug meer gebruik gemaakt worden van externe sollicitaties via o.a. VDAB. Die moet meer inzetten op kmo’s en investeren in de specifi citeit van de kmowerknemer,” zegt Van Eetvelt.

Kwalitatieve benadering

Om op die problematiek te anticiperen, kreeg VDAB in de afl opende beheersovereenkomst bijzondere streefcijfers mee. VDAB moest zorgen voor een oververtegenwoordiging van kmo’s -vacatures in haar bestand. Van alle vacatures die VDAB ontving, moesten 6 op 10 kmo’s -vacatures zijn. Deze doelstelling haalde VDAB nooit, behalve begin 2009. In de nieuwe beheersovereenkomst wordt nu geijverd voor een meer kwalitatieve benadering. Deze aanpak kan ook op de steun van UNIZO rekenen. De ondernemersorganisatie pleit in dit verband voor maatgerichte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke ondersteuning voor het invullen van specifi eke kmo’s -vacatures.

UNIZO stappenplan

Om VDAB en kmo’s beter op elkaar te laten inspelen, moet VDAB ook meer inzetten op bedrijfsstages en samenwerkingsakkoorden, vindt UNIZO. Er moet rekening gehouden worden met de specifi eke noden van kmo’s, waarop dan een toegespitste dienstverlening moet worden afgestemd. Ook moeten meer Individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBO’s) gestimuleerd worden. Zij bevorderen immers een betere matching tussen werkzoekende en onderneming. Er moet geïnvesteerd worden in opleidingscentra, met kennis en expertise, en een zo ruim mogelijke inbreng vanuit de sectoren. Algemeen geldt ook hier het principe, voor wat hoort wat: hoe meer dienstverlening vanuit VDAB hoe meer VDAB kan terug verwachten van de ondernemer/onderneming. De wisselwerking moet door een nauwere samenwerking bevorderd worden.

Info: www.vdab.be

Webdesign Desk02