Het ondernemingsloket bestaat 10 jaar

Redactie
HR
Erkend ondernemingsloke.jpg(image/jpeg)

De ondernemingsloketten zijn het aanspreekpunt waar zowel startende als gevestigde ondernemers terecht kunnen voor al hun administratieve formaliteiten. Vandaag zijn er negen ondernemingsloketten in België, met 209 kantoren in 88 gemeenten, waaronder bijvoorbeeld het ondernemingsloket van Securex dat advies op maat van starters en gevestigde zelfstandigen geeft om de crisis optimaal het hoofd te kunnen bieden.

De ondernemingsloketten werden in 2003 opgericht met als doel de administratieve rompslomp voor zelfstandigen en ondernemingen te beperken. Doorheen de jaren kregen de loketten er almaar meer taken en verantwoordelijkheden bij.

Sinds 30 juni 2009 fungeren ze als ‘uniek loket’, toen de Europese Dienstenrichtlijn van kracht werd. Dit betekent dat zowel Belgische als buitenlandse ondernemers vanaf dan voor al hun inschrijvingen, aansluitingen en vergunningsaanvragen (zowel federaal, gewestelijk als lokaal) terechtkunnen bij hun ondernemingsloket. Dat gaat van de aanvraag van een transportvergunning tot een SABAM-aangifte en zoveel meer. Ze kunnen er echter ook terecht voor  advies, bijvoorbeeld over het starten van een onderneming.

De activiteiten van de ondernemingsloketten zullen blijven evolueren. Er zijn nog heel veel veranderingen op komst, met onder meer de regionalisering van de vestigingswet. Zullen alle gewesten nu hun eigen regels in het leven roepen? Welke impact zal dit hebben op de werking van de ondernemingsloketten? …

 

Veel bewegingen in barre tijden

De evolutie van het ondernemingsloket wordt zeer sterk beïnvloed door de economische situatie. In totaal zag bijvoorbeeld het ondernemingsloket van Securex zijn verrichtingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen in 2012 met 9% stijgen in vergelijking met 2011. Deze stijging is echter voornamelijk te verklaren door het aantal transacties met betrekking tot schrappingen van ondernemingen en wijzigingen van gegevens. Het aantal inschrijvingen bleef stabiel, maar toont echter twee tegengestelde evoluties. Het aantal inschrijvingen van natuurlijke personen steeg met 8% tegenover 2011, terwijl het aantal inschrijvingen als rechtspersoon daalde met 13%.

In 2012 kenden daarnaast de aanvraag en wijziging van btw (van 2596 naar 3453) en de aanvraag van een voedingsmiddelenvergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (van 247 naar 400) een sterke stijging. 

Het zijn barre tijden voor ondernemers. Een derde van de starters (30,8%) gaat failliet in de eerste vijf jaar na het opzetten van zijn activiteit.[1] Securex stelt dan ook alles in het werk om zowel startende als gevestigde zelfstandigen en ondernemers bij te staan. Het Starterspack, gericht op  beginnende ondernemers, omvat een hele reeks diensten in één pakket, van erkend ondernemingsloket, over sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen tot een onafhankelijk ziekenfonds en dit gecombineerd met advies op maat. Met specifieke vragen kunnen ze terecht bij de Business Coach. Hij begeleidt startende ondernemers onder meer met het opstellen van een businessplan. Maar ook gevestigde ondernemers kunnen bij hem terecht voor advies van allerlei aard, hulpmiddelen, opleidingen, juridische ondersteuning, …

Webdesign Desk02