Hoe zien de beroepsorganisaties in transport en logistiek de toekomst van hun sector?

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
De Decker Willy 2
Degraef Philippe
Michiels Freddy-2014-2
Rome Francis
Schalck Daan

Wanneer de mobiliteit ter sprake komt, heeft iedereen vanzelfsprekend zijn/haar mening. Iedereen wordt uiteindelijk dagelijks gehinderd door een gebrek aan mobiliteit op onze verkeersassen, waarbij de Ring van Antwerpen de kroon spant. Enkele jaren geleden was de kritiek van de betweters altijd: “Dat is de schuld van de haven van Antwerpen, want die breidt te snel en te omslachtig uit met de verkeerstoestanden die we ondertussen allemaal kennen als gevolg..” Dat bleek totaal fout te zijn want uit een gedetailleerd onderzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf is enkele jaren geleden gebleken dat slechts 5 procent van het vrachtverkeer dat op de Antwerpse Ring aanschuift rechtstreeks in verband staat met de havenactiviteiten. Dat de sector Transport & Logistiek behoorlijk gehinderd worden door het regelmatig opduikend verkeersinfarct is vanzelfsprekend, maar er is meer dat de sector bezighoudt. Daarom wilden wij van de beroepsorganisaties die in onze regio betrokken zijn in de sector Transport & Logistiek, weten hoe zij de toekomst van de sector zien.

 

Zeer concreet stelden wij volgende vragen:

1. Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

2. Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

3. Welk boek kan u de lezers aanbevelen?

Wanneer de mobiliteit ter sprake komt, heeft iedereen vanzelfsprekend zijn/haar mening. Iedereen wordt uiteindelijk dagelijks gehinderd door een gebrek aan mobiliteit op onze verkeersassen, waarbij de Ring van Antwerpen de kroon spant. Enkele jaren geleden was de kritiek van de betweters altijd: “Dat is de schuld van de haven van Antwerpen, want die breidt te snel en te omslachtig uit met de verkeerstoestanden die we ondertussen allemaal kennen als gevolg..” Dat bleek totaal fout te zijn want uit een gedetailleerd onderzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf is enkele jaren geleden gebleken dat slechts 5 procent van het vrachtverkeer dat op de Antwerpse Ring aanschuift rechtstreeks in verband staat met de havenactiviteiten. Dat de sector Transport & Logistiek behoorlijk gehinderd worden door het regelmatig opduikend verkeersinfarct is vanzelfsprekend, maar er is meer dat de sector bezighoudt. Daarom wilden wij van de beroepsorganisaties die in onze regio betrokken zijn in de sector Transport & Logistiek, weten hoe zij de toekomst van de sector zien.

 

Zeer concreet stelden wij volgende vragen:

1. Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

2. Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

3. Welk boek kan u de lezers aanbevelen?

Hieronder de antwoorden die ons ontvingen.

KVBG

“Alleen met internationaal vervoer zulen we maximalisatie kunnen bereiken”

Het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) is de beroepsvereniging van de ondernemers, actief in de behandeling en opslag van goederen alsook in aanverwante logistieke activiteiten. Secretaris-Generaal Paul Plomteux:

Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

De sector van de opslag en de behandeling van goederen is heel breed, met veel logistieke activiteiten en gelet op de ligging van ons land heeft deze sector nog veel potentie, waarbij de personalisatie zich verder zal doorzetten. We moeten wel blijven inzetten op de complementariteit van de vervoersmodi en deze goed benutten. Elke transportmodus heeft zijn voor- en nadelen. Geen enkele modus zal alleen het probleem oplossen. Alleen met een mix, met intermodaal vervoer, zullen we maximalisatie kunnen bereiken.

Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

Door de personalisatie brengt een fragmentatie van de volumes met zich mee, wat opportuniteiten biedt voor pakketdiensten. Er zullen kleinere distributiecentra ontstaan. Het leveren van van toegevoegde waarde zal afhankelijk van het product en van de markt vele vormen aannemen. Er zullen anderzijds nog wel grote distributiecentra nodig zijn want in Europa zijn er delen die met maritiem transport niet kunnen bereikt worden. Er blijven dus tussenstations nodig waar de personalisatie kan plaatsvinden. 3D-printing en drones zullen een invloed hebben op onze sector, maar dat blijft naar mijn inzien beperkt tot nichemarkten, waar deze technologieën mooie diensten zullen kunnen bewijzen.

Welk boek heeft u onlangs gelezen dat u aangenaam verrast heeft?

Ik moet bekennen dat ik heel weinig fictie lees, maar ik heb onlangs een heel mooie catalogus gelezen van de tentoonstelling over de Zijderoute in de Hermitage in Amsterdam. Dat is een regio die mij heel erg interesseert. Het was ook een zeer mooie tentoonstelling, maar ook de catalogus was de moeite van het lezen waard.

VEA

“We moeten inzetten op innovatie, een combinatie van transportmodi en geïntegreerde communicatie”

VEA is de vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen en vertegenwoordigt reeds meer dan honderd jaar expediteurs, douaneagenten en logistieke dienstverleners. Directeur is Olivier Schoenmaekers.

Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

Er staan ons belangrijke uitdagingen te wachten op verschillende gebieden. Zo is het aandeel van de logistieke kosten in de totale productiekosten de laatste jaren gestegen door stijgende energieprijzen, te trage innovatie en inefficiënte administratieve procedures. Duurzame logistieke ketens verdienen nog meer aandacht. De uitstoot in de transportsector is de laatste jaren immers met meer dan 25% gestegen. Dan is er nog het gebrek aan bekwaam personeel. De technologische ontwikkelingen binnen de sector vragen hoger opgeleid personeel.

Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

Om aan deze uitdagingen een antwoord te kunnen bieden moeten we inzetten op innovatie en op het stimuleren van nieuwe technologieën, voornamelijk bij kmo’s. De bestaande middelen moeten efficiënter gebruik worden door horizontale samenwerking en bundeling van volumes. De supply chain moet beter gecoördineerd worden, met optimale combinaties van de verschillende transportmodi en real time informatiedoorstroming naar de klant. Er zouden ook geïntegreerde informatie- en communicatiesystemen moeten komen, met transparantie doorheen de ganse logistieke keten waardoor wachttijden en inefficiënties kunnen verminderd worden.

Welk boek heeft u onlangs gelezen dat u aangenaam verrast heeft?

Ik heb tijdens mijn vakantie ‘De Keizer van Oostende’ gelezen en was sterk verbaasd dat één man zulke machtspositie kan opbouwen door steeds te balanceren op een slappe koord van het deontologisch toelaatbare.

ESPA

“We moeten (nog) meer en duidelijker communiceren”

ESPA is de Vlaamse Vereniging van Maritieme en Logistieke Journalisten en Publicisten. De leden hebben zich o.a. gespecialiseerd in logistieke en maritieme nieuwsgaring. Zij volgende de actualiteit op de voet. Voorzitter Freddy Michiels

Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

De toekomst voor de professionele Vlaamse maritieme en logistieke journalisten en publicisten is enerzijds groot omdat er bijzonder veel gebeurt waarover, in een metropool zoals Antwerpen, zo professioneel mogelijk moet gecommuniceerd worden. Anderzijds leidt de verschraling van de media – samensmeltingen of zelfs faillissementen – niet tot een uitbreiding van het aantal journalisten of publicisten die zich in de materie kunnen specialiseren. Niet elk medium schenkt deze sector de informatieve aandacht die het zou moeten krijgen.

Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

De trend die alsmaar aan belang wint is de communicatie. Er gebeurt zoveel in zo’n korte tijd wereldwijd dat het van groot belang is dat het publiek snel over de nieuwigheden, aanwervingen, acquisities moet ingelicht worden. Ook de noodzaak om over achtergrondinformatie bij bepaalde beslissingen geïnformeerd te worden, wint aan belang. We moeten de media overtuigen ook het goed nieuws (voor de sector) onder de aandacht te brengen. De trend in de media is helaas vaak eerder gericht op slecht dan op goed nieuws. Hier is een mentaliteitswijziging bij de media op zijn plaats.

Welk boek heeft u onlangs gelezen dat u aangenaam verrast heeft?

Het boek “Dwarsligger” van voormalig CEO van de NMBS, Marc Descheemaecker. Het boek schept een verontrustend klimaat bij de NMBS en de beschamende rol die de vakbonden en enkele politici hierbij spelen. Aanbevolen lectuur voor wie achter de schermen van een door de politiek verziekt overheidsbedrijf wil kijken.

SHORTSEA SHIPPING

"We moeten blijven investeren in overslagpunten"

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen (onderdeel van Promotie Binnenvaart Vlaanderen) werd in 1998 opgericht door de Vlaamse overheid met de bedoeling een modal shift van de weg naar de kustwateren te stimuleren. Marktprospector Willy De Decker.

Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

De toekomst van shortsea shipping zie ik zeker optimistisch tegemoet. Binnen Europa nemen de goederenstromen toe en aangezien de wegen dichtslibben zullen andere transportmodi waaronder shortsea aan belang winnen. Het is wel noodzakelijk te blijven investeren in de infrastructuur van de overslagpunten, in de wegcorridors naar deze punten én in administratieve vereenvoudiging. Meer en meer kmo's kunnen met shortsea hun transportketen optimaliseren. Er zijn de laatste jaren zeker geografische verschuivingen gebeurd, waarbij puur economische redenen spelen (crisis Spanje, Griekenland,...). Ook politieke omstandigheden (Rusland) kunnen een invloed hebben.

Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

In de shortsea sector wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën: nieuwe schepen, containers, overslaginfrastructuur,... om aan de vragen van de markt te blijven beantwoorden en opdat lading zo optimaal mogelijk kan behandeld worden. Nieuwe ecologische brandstoffen worden ontwikkeld en de schepen proberen ook op brandstof te besparen. De invoering van de strikte zwavelnorm op 1.1.2015 heeft een aantal ontwikkelingen versneld. De concrete uitwerking van de administratieve vereenvoudiging (Blue Belt) moet in 2015 rond zijn, van Europees tot federaal en regionaal niveau.

Welk boek heeft u onlangs gelezen dat u aangenaam verrast heeft?

"Tot aan de IIzer" geschreven door Max Deauville, pseudoniem voor Maurice Duwez, een Brussels geneesheer. Het boek is een zeer ontnuchterend ooggetuigenverslag van de Eerste Wereldoorlog. Het is uitgegeven door Roularta.

FEBETRA

"Het vrachtvervoer zal nog lang de nummer 1 van de transportsector blijven"

FEBETRA is de koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners en staat sinds 1946 ten dienste van de ondernemingen actief in wegvervoer en logistiek. Directeur is Philippe Degraef.

Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

Alleen al omwille van zijn niet te evenaren troeven zal het vrachtvervoer over de weg nog lang de absolute nummer 1 van de klassieke transportmodi blijven. Maar vandaag hebben de vervoerders uit het voormalig Oostblok het langeafstandsvervoer quasi volledig in handen. Onze Belgische wegvervoerders hebben veel van hun pluimen verloren, omdat ze te duur zijn ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Om het Belgisch wegvervoer opnieuw uit het dal te doen kruipen, zijn er ingrijpende maatregelen nodig teneinde de loonkostenhandicap weg te werken. FEBETRA rekent hiervoor ten stelligste op de nieuwe federale regering.

Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

Duurzaam vervoer zal aan belang blijven winnen. Meer dan ooit zal de juiste balans gevonden moeten worden tussen de zogenaamde 3 P's (people, planet, profit). Het vervoer zal via de verhoging van bestaande taksen en de invoering van nieuwe (denken we maar aan de kilometerheffing) duurder worden. In fine is het de eindconsument die dieper in zijn geldbeugel zal moeten tasten en/of zijn consumptiepatroon zal moeten aanpassen. Het groeiend succes van e-commerce zal wellicht het aantal lichte bestelwagens doen toenemen.

Welk boek heeft u onlangs gelezen dat u aangenaam verrast heeft?

De memoires van Jean-Luc Dehaene. Politiek boeit mij al sinds mijn studententijd. Mij terug onderdompelen in de tijd van toen en gebeurtenissen, die ik in real time beleefd heb, analyseren met de kennis en achtergrondinformatie die ik nu heb, blijf ik een ongelooflijk spannende oefening vinden.

VIL

"Onze sector wordt complexer, sneller en intelligenter"

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is het innovatieplatform voor de logistieke sector. Het instituut wil de competitiviteit van de bedrijven in deze sector verhogen door de implementatie van duurzame en innovatieve concepten en technologieën. Directeur externe relaties is Francis Rome.

Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

Onze sector wordt complexer, sneller en intelligenter. Maar als ik naar de spelers kijk, zijn de overgrote meerderheid kmo’s, die vooral met het operationele bezig zijn en minder met wat ik noem de drie E’s (Efficiency, Effectiveness en Ecology), en dat is onvoldoende om een antwoord te geven op de uitdagingen die er aankomen. Veel kmo’s hebben noch de tijd, noch de middelen, noch de mensen om daarin te investeren. Ook binnen het VIL hebben we vaak moeite om kmo’s mee te krijgen in innovatieve en duurzame projecten en daar gaat het net over.

Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

E-commerce zal meer, snellere en individuelere zendingen met zich meebrengen alsook een andere warehouse-omgeving met opslagplaatsen net buiten de stad en de focus op toegevoegde waarde. Met onze hoge loonkosten zouden we wel eens de boot kunnen missen. Er lijkt zich een verschuiving naar het Oosten voor te doen. Een andere tendens is next shoring, waarbij productie uit de BRIC-landen terugkomt omdat men dichter bij de eindconsument wil produceren en die landen meer op de lokale markt beginen te focussen en minder op export. De supply chains zullen daardoor aangepast worden. Verder denk ik aan 3D-printing, robotica, drones,…

Welk boek heeft u onlangs gelezen dat u aangenaam verrast heeft?

Het boek ‘Capital in the Twenty-First Century’ van de Franse economist Thomas Piketty heeft mij aangenaam verrast door de manier waarop het geschreven is: heel vlot en toegankelijk. Het gaat over de ongelijke verdeling van welvaart, over hoe we naar een duale maatschappij evolueren, met een klein percentage van de bevolking, dat 20% tot 30% van de eigendommen heeft en met het overgrote deel mensen die met arbeid hun boterham moeten verdienen. Daar mogen we als maatschappij eens over nadenken.

TLV

“Onze logistieke ondernemers hebben ook in 2025 een belangrijke reden van bestaan”

Transport en Logistiek Vlaanderen is de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek en vertegenwoordigt meer dan 1500 bedrijven, zowel zelfstandigen als kmo’s en grote bedrijven. Directeur-generaal is Lode Verkinderen.

Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

Zelfs al heeft de sector het vandaag heel moeilijk, toch zie ik veel dynamische ondernemers die via een doorgedreven professionalisme en innovatie steeds kwalitatievere diensten kunnen aanbieden. In een steeds complexere logistieke wereld kunnen deze ondernemingen mooie resultaten voorleggen. Onze logistieke ondernemers en wegvervoerders hebben ook in 2025 een belangrijke reden van bestaan, al moeten we allemaal een serieus aanpassingsvermogen aan de dag leggen om sommige veranderingen als opportuniteiten te zien en te gebruiken.

Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

De vergrijzing van de bevolking zal zich ongetwijfeld ook in onze sector tonen. Door de snel groeiende e-commerce wordt deelvervoer met lichte voertuigen wellicht een nog veel groter segment van de markt. Ook tal van technologische evoluties zullen onze sector beïnvloeden. Naast het belang van IT in de communicatie kijk ik ook uit naar toepassingen van zelfrijdende voertuigen. Maar de geschiedenis leert ons dat de grootste revoluties vaak niet konden voorspeld worden. Misschien is het veiliger van politiek vooruit te kijken naar het gevecht tegen fossiel brandstofverbruik, dat ongetwijfeld nog 15 jaar als rode draad door veel maatregelen zal lopen.

Welk boek heeft u onlangs gelezen dat u aangenaam verrast heeft?

Tijdens mijn vakantie maak ik steeds plaats voor fictie. Zo ontdekte ik dit jaar Peter James, een Britse auteur, die met Roy Grace een typisch Engelse politieman (nors, cynisch maar eigenlijk wel een held) neerzet in de omgeving van Brighton. Ik las de roman “Looking good dead” (De dood voor ogen). Een man vindt op de trein een CD, die hij achteloos in zijn computer steekt, waarna zijn leven helemaal ondersteboven wordt gekeerd. De andere rode draad van het verhaal is een gruwelijke moordzaak op een jonge dame. Op en top spannend!

Webdesign Desk02