Hoe zien de havendirecties de toekomst van de havens?

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
Van Peel Marc 2

De Belgische en Nederlandse havens staan constant onder vuur. Zij doen enorme inspanningen om trafiek aan te trekken, trafiek te verwerken en steeds meer klanten naar hun gebied te verleiden. Wij vroegen hoe zij naar de toekomst kijken en hun resultaten beoordelen in een toekomstig perspectief. Zeer concreet stelden wij drie vragen:

1. Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

2. Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

3 Welk boek hebt u recent gelezen?

4. Wat is de behandelde tonnage in het eerste semester van 2014 en kan u, in vergelijking met dezelfde periode van 2013 trends, trafiekverschuivingen en –schommelingen waarnemen?

De Belgische en Nederlandse havens staan constant onder vuur. Zij doen enorme inspanningen om trafiek aan te trekken, trafiek te verwerken en steeds meer klanten naar hun gebied te verleiden. Wij vroegen hoe zij naar de toekomst kijken en hun resultaten beoordelen in een toekomstig perspectief. Zeer concreet stelden wij drie vragen:

1. Hoe ziet u de toekomst van uw sector?

2. Welke trends staan ons te wachten, die invloed hebben op uw sector?

3 Welk boek hebt u recent gelezen?

4. Wat is de behandelde tonnage in het eerste semester van 2014 en kan u, in vergelijking met dezelfde periode van 2013 trends, trafiekverschuivingen en –schommelingen waarnemen?

Hieronder de antwoorden die ons toekwamen en die de lezers kan toelaten een zeer concreet beeld te vormen van de huidige, economische toestand van onze havens

 

GENT

Dankzij nieuwe technologieën zal een deel van de maakindustrie terugkomen

De zeehaven van Gent is 32 km lang en strekt zich uit over de zuidkant van beide oevers van het kanaal Gent – Terneuzen. De haven omvat zo’n 300 havengebonden bedrijven en is goed voor 15,5 procent van de toegevoegde waarde in de provincie Oost-Vlaanderen. Directeur – generaal is Daan Schalck. Hij vat zijn antwoorden samen als volgt.

 

1. De eerstvolgende jaren zullen de groeipercentages in Europa nog niet schitterend zijn, maar op lange termijn zie ik wel een omwenteling in onze economie, waarbij een deel van de maakindustrie dankzij allerlei nieuwe technologieën, waaronder 3D-printing, zal terugkomen naar lokale markten omdat de consument snel beleverd zal willen worden. Er zal dan ook een grotere verwevenheid zijn tussen maakindustrie en logistiek, waardoor het belang van gespecialiseerde grondstoffen in de havens terug groter zal worden. Daar willen we met de Haven van Gent op inzetten.

 

2. De Haven van Gent zal in de Kluizenzone minder kaaien bouwen dan dat we dertig jaar geleden voor ogen hadden, omdat we denken met iets minder kaaien voldoende laad- en loscapaciteit te hebben en zo meer zones kunnen voorzien voor activiteiten rond toegevoegde waarde. Als je deze activiteiten clustert, heb je grotere troeven dan wanneer je veel tussentransporten moet organiseren. We houden ook honderd hectare vrij om de bio gebaseerde maakindustrie kansen te geven in Gent.

 

3. Over de zes eerste maanden van dit jaar behandelde de Haven van Gent ongeveer 600.000 ton meer dan in dezelfde periode vorig jaar, goed voor +4%. Hoe ik de rest van het jaar zie evolueren? Ik heb altijd gezegd dat als we plus zouden eindigen, dit voor mij positief zou zijn en ik denk dat er inderdaad een eerste aarzelende groei inzit. We zullen niet op +4% of +5% eindigen, omdat we vorig jaar een slecht eerste half jaar hadden en een goede tweede helft. Ik denk dat we dit jaar voorzichtig mogen mikken op ongeveer +2% ten opzichte van vorig jaar.

 

LUIK

Binnenhavens spelen vandaag een essentiële rol in het goederentransport

De Autonome Haven van Luik is de 1ste Belgische en de 3de Europese binnenhaven. Ze is rechtstreeks verbonden met de zeehavens van Antwerpen, Rotterdam, Duinkerke en Zeebrugge en is toegankelijk voor zeeschepen tot 2.500 t. en geduwde konvooien met twee bakken tot 4.500 t. Directeur-generaal is Emile-Louis Bertrand.

 

1. De binnenscheepvaart is de beste modus om de explosieve groei van het containertransport op te vangen. We moeten dan ok meer inzetten op multimodaal vervoer. Ook Europa gelooft sterk in de modal shift om het aantal vrachtwagens op onze wegen te reduceren. De binnenscheepvaart en de ontwikkeling van logistieke platformen zoals Trilogiport in de haven van Luik zullen een hoge economische vlucht nemen en veel werkgelegenheid creëren. We moeten de bedrijven sensibiliseren om meer gebruik te maken van de waterwegen. Deze transportmodus is ecologisch, betrouwbaar, snel en economisch.

 

2. Ik denk in eerste instantie aan de exponentiële toename van het containervervoer. De toenemende goederenstromen hebben de verschillende actoren in de markt de laatste jaren aangezet om oplossingen te zoeken om de autowegen de ontlasten. In deze optiek dringt een nieuwe definitie van de relatie tussen de zeehavens en binnenhavens zich op waarbij de zeehavens zich voortaan richten op de binnenhavens. Binnenhavens zoals de Haven van Luik spelen in dit gegeven een essentiële rol, die steeds belangrijker wordt.

 

3. In het eerste semester van dit jaar hebben wij een belangrijke verhoging van het containervervoer genoteerd. Dit betekent dat wij de juiste keuze gemaakt hebben om te investeren in onze containerterminals: de bestaande Liège Container Terminal en het toekomstig multimodaal platform Trilogiport. We stellen vast dat er een vermindering is van het vervoer over de weg en over het spoor.

 

4. Bij het ter perse gaan van deze kmo-insider kon de Haven van Luik nog geen cijfers geven vermits de Raad van Bestuur deze nog niet had goedgekeurd.

 

ANTWERPEN

“Ontwikkelingen als e-commerce vragen flexibele logistiek”

Met een oppervlakte van 13.057 hectare (of zo’n 20.000 voetbalvelden) beschikt de Haven van Antwerpen over het meest uitgestrekte havengebied ter wereld. Ze zorgt voor een rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling van 150.000 mensen. Voorzitter van de raad van bestuur is Marc Van Peel.

1. Ik zie de toekomst rooskleurig in en dat wordt gestaafd door de feiten. We noteerden vorig jaar een absoluut recordjaar qua behandeld volume en dit hebben we tijdens het eerste semester van dit jaar nog verbeterd. We zien bovendien dat als grote rederijen strategische beslissingen moeten nemen voor de toekomst over waar ze meer aanlopen willen realiseren, ze voor Antwerpen kiezen. We zijn ook tevreden dat de nieuwe Vlaamse regering bewust inzet op de uitbouw van de nieuwe Saeftinghe zone.

 

2. Binnen twee jaar moet de nieuwe Deurganckdoksluis voleindigd zijn. Ook de zone ten noorden daarvan wordt verder ontwikkeld. Ontwikkelingen als de e-commerce, waarop de logistiek zich zal moeten organiseren, vragen de nodige flexibiliteit, maar we hebben in het verleden bewezen dat we dat kunnen. We zien ook een enorme stijging van de liquide bulk. Vijftien jaar geleden vroegen we ons nog af wat we met de ouden haven aan moesten. Vandaag staan daar nu prachtige, nieuwe tankparken, die veel werkgelegenheid opleveren. Voor de 90 ha grote Opelsite zijn we momenteel op zoek naar de beste invulling, waarbij maakindustrie ons eerste streven blijft.

 

3. Ik heb van mijn vakantie gebruik gemaakt om het nieuwste boek te lezen van J.K. Rowling, The Casual Vacancy. Haar Harry Potterboeken heb ik nooit gelezen, alhoewel veel volwassenen die blijkbaar goed vonden. The Casual Vacancy is in elk geval een zeer lezenswaardige roman over klasse-tegenstellingen en over wat er zich in kleine gemeenschappen allemaal afspeelt. Een echte aanrader.

 

4. Antwerpen heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 98.229.046 ton goederen behandeld, goed voor een groei van 2,7 procent tegenover dezelfde periode van 2013, toen een record werd opgetekend.

 

Webdesign Desk02