Kostenverlaging dankzij integratie beveiligingssystemen

Redactie
Security & Safety

De beveiligingseisen van gebouwen, kantoren en terreinen vormen altijd een punt van aandacht. Zowel omwille van de aanhoudende discussie over veiligheid in de samenleving en de toename van wet- en regelgeving, maar ook omwille van de druk van de huidige economische situatie om kosten te verlagen. De vraag naar efficiënte, bedrijfsgerichte en intelligente beveiligingssystemen is daardoor nog nooit zo groot geweest. We vroegen toelichting aan expert Stanley Security Solutions.

Stanley Security Solutions (voorheen Niscayah) is gespecialiseerd in de beveiligingsproblematiek van bedrijven. Zij analyseert de risico’s en vertaalt naar kostenefficiënte, innovatieve en flexibele beveiligingsoplossingen.

De praktijk leert ons dat de bedrijfswereld regelmatig geconfronteerd wordt met verouderde beveiligingssystemen die niet goed zijn geïntegreerd. Soms zijn er meer dan 25 alarmsystemen op elkaar aangesloten en genereren ze elk hun eigen alarm. Daardoor ontstaat een wirwar van bekabeling, een uitdaging bij iedere storing en stapels instructies voor het personeel. Een optimalisatie van deze sterk verouderde en niet efficiënte systemen is een vereiste om alles overzichtelijk te krijgen

 

Integratie

Vaak functioneren de al aanwezige beveiligingssystemen op zich nog goed. Het is dan voldiende om het juiste overkoepelende security management systeem te kiezen. Een merkonafhankelijk platform dat automatisch interacties kan opzetten tussen de systemen onderling biedt hier uitkomst. Alle systemen worden gekoppeld en kunnen centraal en eenvoudig bediend worden. Dit zorgt niet alleen voor een uniforme uitstraling van de beveiliging, maar verkleint ook het risico op het maken van fouten. Bovendien biedt dit platform ook de mogelijkheid om de beveiliging over meerdere locaties efficiënt in te zetten.

Zo kan men bijvoorbeeld eenvoudig en snel zien of er op een bepaalde locatie veel onnodige alarmmeldingen binnenkomen. Daarnaast kan het beveiligingspersoneel beter taken van elkaar overnemen: via de meldkamer kan een bewaker op locatie 1 de alarmmeldingen van zijn collega op locatie 2 in de gaten houden op het moment dat deze zijn ronde door het pand gaat lopen. Een directe kostenbesparing die al snel flink kan oplopen! Het security management systeem biedt het complete draaiboek voor de beveiliging van uw faciliteiten.

 

Doeltreffende verlaging kosten

Systeemintegratie leidt tot eenduidigheid in het afhandelen van alarmen maar ook in efficiëntie in het primaire proces. Door systemen met elkaar te koppelen kan dat enorm veel werk schelen in de dagelijkse gang van zaken. Zo is het door de introductie van een Card Management Systeem mogelijk om via de database van de personeelsadministratie autorisaties toe te kennen aan bijvoorbeeld het toegangscontrolesysteem, kledinguitgifte, sleuteluitgifte en multi functionals. Bij het in- en  uitdiensttreden van een medewerker of bij functiewijzigingen worden de autorisaties direct aangepast en hoeven de wijzigingen niet in alle afzonderlijke systemen te worden doorgevoerd.

 

Nog een stap verder?

Ontwikkelingen in de beveiliging volgen elkaar in razendsnel tempo op. Door systeemintegratie op een juiste manier toe te passen is het mogelijk om een meldkamer op te zetten met onbeperkte uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden. Voor wie nog een stap verder wil gaan, kan er gekozen worden om de systemen voor gebouwbeheer en energiebeheer te koppelen aan het security management systeem waardoor de faciliteiten efficiënter benut kunnen worden, de primaire processen beter beschermd zijn en daarmee ook de energiekosten verlagen.

 

Info www.stanleysecuritysolutions.be

Webdesign Desk02