Let op: nieuwe handelspraktijkenwet nu van toepassing

Freddy Michiels
Handels- & Vennootschapsrecht

Op 12 mei 2010 is de nieuwe wet op de handelspraktijken in werking getreden. De
details verschenen reeds op 12 a^ril 2010 in het Belgisch Staatsblad. Het gaat
over de nieuwe regeling omtrent marktpraktijken en consumentenbescherming, die
de handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 vervangt. Wat is er nieuw? We lichten
de belangrijkste wijzigingen even toe. Net zoals vroeger is de nieuwe wet niet
van toepassing op de beoefenaars van een vrij beroep, de tandartsen en de
kinesisten.

Verplichting

Voortaan volstaat het dat de wettelijk verplichte vermeldingen op etiketten,
de gebruiksaanwijzingen en de garantiebewijzen opgesteld zijn in een voor de
gemiddelde consument begrijpelijke taal. Er dient rekening gehouden te worden
met het taalgebied waar de goederen of diensten aan de consument worden
aangeboden. In Vlaanderen dienen de verplichte vermeldingen dus in het
Nederlands vermeld te worden.

Prijsverminderingen

Om een prijsvermindering aan te kondigen is het voldoende dat de verminderde
prijs lager is dan de laagste prijs, die werd toegepast in de mand vóór de
eerste dag waarvoor de verminderde prijs wordt aangekondigd. Je hoeft niet
langer een maand te wachten vooraleer een nieuwe prijsverlaging aangekondigd
mag/kan worden. De nieuwe regel geldt bij elke nieuwe prijsverlaging.

Solden voor alle producten

Vroeger mochten alleen producten die seizoengebonden waren voordeliger
verkocht worden tijdens de soldenperiode. Voortaan komen alle producten in
aanmerking om als solden verkocht te worden.

Solden en sperperiode

De soldenperioden gaan voortaan van 3 tot 31 januari en van 1 tot 31 juli.
Wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt, begint de soldenperiode een dag
eerder.

De sperperiode voor de zomersolden loopt nu van 6 juni tot en met 30 juni en
van 6 december tot en met 2 januari.

De sperperiode geldt voortaan enkel nog voor de sector van de kleding,
schoenen en andere lederwaren. Het is niet langer verboden om tijdens de
sperperiode reclame te maken voor koopjes.

Verkoop op afstand

Het verbod om bij een verkoop op afstand betaling te vragen, vóór de afloop
van de bedenktijd, wordt afgeschaft. De bedenktermijn – binnen dewelke de
consument kan terugkomen op zijn beslissing – bedraagt nu 14 kalenderdagen.

Koppelverkoop

Koppelverkoop wordt toegelaten, d.w.z. dat een gezamenlijk aanbod aan
consumenten mag gedaan worden. Koppelverkoop is niet toegelaten wanneer het om
oneerlijke handelspraktijken gaat.

Geen verkoop met verlies

Niemand mag verkopen met verlies in een handelsomgeving. Verkopen met verlies
wil zeggen dat je een produt niet goedkoper mag verkopen dan de inkoopprijs. Het
verbod om te verkopen met verlies is alleen van toepassing op producten die
aangekocht worden en is niet van toepassing op diensten.

Webdesign Desk02