Logies uitbaten wordt eenvoudiger

Freddy Michiels
Kamer 1.jpg(image/jpeg)

Het wordt weldra eenvoudiger om logies te verhuren. Ook nieuwe concepten zoals Airbnb en glamping krijgen een plaatsje binnen het wettelijk kader. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD komen met een nieuw logiesdecreet, dat de regels voor logies eenvoudiger en moderner maakt.

“We leggen de lat gelijk voor alle logies, en we zorgen dat meer mensen over die lat geraken”, zeggen Cathy Coudyser (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open VLD). “Zonder in te boeten op veiligheid of comfort.”

Vertrouwen in toeristische ondernemers

Het huidige logiesdecreet dateert van 2008. Maar sinds dan is de logiessector enorm veranderd. Er zijn bijvoorbeeld heel wat nieuwe logiesconcepten die hun plekje zoeken op de toeristische markt. De drie Vlaamse meerderheidspartijen komen nu met een nieuw logiesdecreet, dat de steun krijgt van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Vaak steunen parlementsleden de minister, maar in dit geval steunt de minister graag de parlementsleden”, zegt Weyts. “Het nieuwe logiesdecreet is een grote stap vooruit, voor uitbaters én voor gasten.”

Eenvoud siert
Het nieuwe logiesdecreet maakt de regelgeving eenvoudiger en duidelijker. Geen overdosis regeltjes, maar een decretaal kader dat zich beperkt tot het allernoodzakelijkste.

Cathy Coudyser: “Less is more. Het nieuwe logiesdecreet legt de basisnormen vast, maar geeft vooral veel vertrouwen aan toeristische ondernemers. Concreet focust het nieuwe logiesdecreet op de dingen die echt belangrijk zijn voor de gasten, zoals brandveiligheid en netheid. Alle ballast in de regelgeving werd overboord gezet. Het nieuwe logiesdecreet biedt een brede basis, geschikt voor alle verschillende soorten logies.”

Ruimte voor creativiteit

De drempel om met logies te beginnen wordt aanzienlijk verlaagd. In de toekomst zal er geen papierwinkel van de Vlaamse overheid meer ingevuld moeten worden. Ook een inspectie voor de opening is niet meer nodig. Het systeem van aanmeldingen en vergunningen wordt afgeschaft en vervangen door vrijwillige erkenningen met of zonder comfortclassificatie (sterren). Marnic De Meulemeester: “Er komt ook meer ruimte om innovatief en creatief te ondernemen. Een uitbater zal bijvoorbeeld zowel hotel als B&B kunnen aanbieden. Vandaag móet je kiezen tussen de twee. Toeristische ondernemers zijn erg flexibel, en het nieuwe logiesdecreet is dat ook.”

Toch blijft de kwaliteit en de veiligheid van de Vlaamse logies gegarandeerd. Om een officiële erkenning te behalen, moeten logiesuitbaters eerst goedgekeurd worden door de inspectie.

Karin Brouwers: “Controles gebeuren ook steekproefsgewijs, bij twijfels en na klachten. We willen dat alle logies voldoen aan de basisnormen. Er is geen plaats voor cowboys.”

Controleurs worden coaches

De opstellers van het nieuwe logiesdecreet hebben trouwens eerst uitgebreid overlegd met alle toeristische partners, zoals bijvoorbeeld Horeca Vlaanderen.

Eerlijke concurrentie
Met het nieuwe logiesdecreet komt er een gelijk speelveld voor alle logiesvormen, van het klassieke hotel tot Airbnb.

Ben Weyts: “Gelijk werk, gelijke wetten voor iedereen die geld verdient met overnachtingen. Dit nieuwe logiesdecreet houdt het simpel. Het is een slim ‘one size fits all’-decreet, dat meteen ook geschikt is voor boomhutten, druppeltenten, glamping, logies via onlineplatformen, en alle initiatieven uit de nieuwe deeleconomie. Iedereen speelt volgens dezelfde spelregels. Ik beloof ook een goede handhaving van het nieuw logiesdecreet maar de inspectie zal geen inquisitie zijn. Mijn controleurs zullen coaches zijn, die uitbaters begeleiden en stimuleren om te voldoen aan alle basisnormen van het decreet.”

Het nieuwe logiesdecreet werd ingediend in het Vlaams Parlement. Na het zomerreces wordt het voorstel behandeld. Bedoeling is om het nieuwe decreet nog voor het einde van het jaar goed te keuren.

Webdesign Desk02