Maatregelen om meer 55-plussers tewerk te stellen

Redactie
HR
Vijftigplus

Er zijn vandaag zeer veel 50-plussers die door omstandigheden zonder werk zijn komen te gaan: faillissementen, reorganisaties, stopzettingen van het bedrijf enz. Het nieuw Vlaams loopbaanakkoord voorziet een premie voor werknemers die een 50-plusser in dienst nemen.

Bedrijven die een 50-plusser in dienst nemen krijgen voortaan van de Vlaamse overheid een premie die meestijgt met de leeftijd van de werknemer. Vlaanderen wil het bedrijfsleven aanmoedigen om de kennis en ervaring van 50-plussers meer te gebruiken dan dit vandaag het geval is. Vlaanderen wil werk maken van langere loopbanen en meer werkbare banen door in te zetten op jongeren en op 50-plussers.

Jongeren zullen de kans krijgen om een individuele beroepsopleiding of stage te volgen.  Voor de 50-plussers worden andere maatregelen voorzien. De bestaande premie wordt namelijk bijgestuurd. Het is een maatregel waarvoor de werkgeversorganisaties (zoals Voka) ernstig gelobbyd hebben bij de overheid.

De details van deze nieuwe maatregel voor de nabije toekomst zullen weldra bekend gemaakt worden. U zult het o.a. ook hier vernemen.

Voor 50-plussers die nog een eigen zaak willen beginnen zijn er ook steunmaatregelen, die door het Agentschap Ondernemen gecoördineerd worden binnen het kader van “Startersinitiatieven Vlaanderen”. Info:

www.neosvzw.be/start50plus

Webdesign Desk02