Meer faillissementen behalve in Vlaanderen

Freddy Michiels
Failliet.jpg(image/jpeg)

Het aantal faillissementen in ons land is in november met bijna zes procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit de nieuwe Graydon Barometer faillissementen.

Tijdens de eerste elf maanden van 2017 waren er in totaal 9.968 faillissementsuitspraken, dat is een toename van 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Gedurende de maand november gingen in totaal 956 bedrijven failliet. Dat zijn er 5,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Ook de afgelopen maand november draagt bij aan de stijging van het aantal faillissementen in 2017. Enkel in november 2012 en 2013 noteerden we hogere waarden voor een novembermaand.”

Stijging vooral in Brusselse Gewest

Graydon stelt vast dat de stijging van het aantal faillissementen zich vooral concentreert binnen het Brusselse Gewest. Afgelopen maand was met 243 faillissementsuitspraken een record-novembermaand voor Brussel. In Wallonië is de stijging beperkter. Vlaanderen vertoont een tegengestelde trend. In 2017 telt Graydon tot nu toe 4.946 faillissementsuitspraken, dat is een lichte daling (-1%) ten opzichte van vorig jaar. Met 466 faillissementen afgelopen maand november, is er sprake van een daling met bijna 9 procent ten opzichte van vorig jaar.

Voor de afgelopen maand november zijn er op provincieniveau binnen in het Vlaamse gewest alleen maar dalingen van het aantal faillissementen te noteren. Alleen de provincie Vlaams-Brabant vormt hier (+24,4%) een uitzondering op. De grootste afname van het aantal faillissementen ten opzichte van november vorig jaar is te zien in de provincie Antwerpen (-17%), maar ook binnen de provincie Oost-Vlaanderen is er een daling (-12,5%).

Horeca blijft koploper

Tijdens de eerste elf maanden gingen er in de horeca 1.989 zaken failliet. Dat is een toename van 7,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. “Voor de horeca noteerden we enkel in 2013 een zwaarder cijfer”, weet Van den Broele van Graydon. “Daar waar het tot enkele jaren geleden vooral cafés en bars betrof en de laatste twee jaar de betere restaurants vaker failliet gingen, zien we nu een sterke stijging binnen de populatie van eetgelegenheden met beperkte bediening.” In de nieuwste Barometer Faillissementen van Graydon valt te lezen dat de stijging van het aantal horecafaillissementen volledig geconcentreerd is in Brussel (+16,1%) en Wallonië (+17,8%). Vlaanderen kent juist een afname van het aantal faillissementen (-1%), dat is vooral te zien in de provincies Antwerpen (-1,7%) en West-Vlaanderen (-25,5%).

Bouwnijverheid kwetsbaar

Naast de horeca is ook de bouwnijverheid verantwoordelijk voor een flink aandeel van het aantal faillissementen in België. Binnen deze sector telt Graydon over de eerste elf maanden van 2017 1.714 faillissementen (+8,8%). De transportsector is weliswaar een kleinere sector maar kent procentueel een grote stijging: met 428 faillissementsuitspraken over de eerste elf maanden van 2017 betekent dit een stijging met +20,6 procent. Deze toename neemt Graydon waar in alle drie de regio’s maar vooral in Brussel (+47,5%).

Webdesign Desk02