Meer zekerheid voor continuïteit van kwaliteitsvolle peterschapsprojecten

Freddy Michiels
Accountancy & Fiscaliteit

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering zopas beslist om in het kader van de peterschapsprojecten met/voor ondernemers een tweesporenbeleid te ontwikkelen. Organisatoren met ervaring bij het kwaliteitsvol organiseren van deze peterschapsprojecten zullen niet meer met projectsubsidies ondersteund worden in de toekomst, maar met langlopende beheersovereenkomsten. Voor nieuwe organisatoren blijft het bestaande subsidiemechanisme gelden. In totaal is een budget voorzien van 3 miljoen euro per jaar.

In het Vlaams Regeerakkoord 2009- 2014 heeft de Vlaamse regering de waarde van de peterschapsprojecten expliciet onderschreven en zich geëngageerd om via peterschapsprojecten ondernemers verder op te leiden en te begeleiden in elke fase van hun onderneming .

Garanties voor continuïteit gevraagd!

Diverse organisatoren worden reeds sedert 1997 aangestuurd en gesubsidieerd om peterschapsprojecten te organiseren. In het verleden gebeurde dit echter steeds op basis van quasi jaarlijkse wedstrijdformules tot uitputting van een budgettaire enveloppe en werden de organisatoren telkens weer met elkaar in concurrentie gebracht.

De laatste jaren en dit vanaf 2008 is gebleken dat de kwaliteitsverschillen tussen de organisatoren steeds kleiner werden en werd de beoordeling van de projecten een kwestie van details. Verschillende organisatoren organiseren al meer dan 10 jaar peterschapsprojecten. Zij zijn dan ook een belangrijke plaats gaan innemen in de werking, personeelsbezetting en de termijnplanning van deze organisaties.

Tegenover het feit dat voor een aantal organisatoren de peterschapsprojecten een structurele plaats zijn gaan innemen in hun werking, staat het feit dat de subsidie werd toegekend op basis van deze wedstrijdformule en er geen garanties waren op continuïteit voor hun projecten. Uit de evaluatie van de peterschapsprojecten in 2008 in het kader van het Steunpunt “Ondernemen en internationaal ondernemen” door een onderzoeksteam van Vlerick Leuven Gent Management School onder leiding van Prof H. Crijns, Dr. F. Verzele en ir. W. Van den Berghe (Tilkon), is daarenboven gebleken dat peterschapsprojecten een krachtige formule zijn die bij de grote meerderheid van deelnemers een sterke bijdrage levert tot de professionalisering en netwerkvorming van deelnemers.

De peterschapsprojecten dragen vooral bij tot de professionalisering van de bedrijfsvoering binnen de onderneming; het stimuleren van ondernemerszin en -vaardigheden, het creëren van een faciliterend start- groei- en overnamekader, en het stimuleren van internationaal ondernemen. Daarom werd zopas beslist een tweesporenbeleid te ontwikkelen:

  1. Het eerste spoor wenst de relatie tussen de Vlaamse overheid en de peterschapspromotoren te heroriënteren van een subsidiemechanisme naar een contractuele samenwerkingsvorm. De doelstelling bestaat erin, via langlopende beheersovereenkomsten, deze organisatoren aan te sturen die al minstens een aantal jaar peterschapsprojecten hebben georganiseerd en die in het verleden bewezen hebben dat ze aan hun verplichtingen hebben voldaan en op een kwaliteitsvolle manier peterschapsprojecten organiseren. Met deze methode wordt beoogd peterschapsprojecten aan te sturen vanaf 1 januari 2012 tot 30 juni 2015 of dus over een contractperiode van 3,5 jaar en wordt voor elk jaar een bedrag van 2.300.000 euro voorzien.
  2. Het tweede spoor werkt verder volgens de klassieke wedstrijdformule. Dit spoor geldt voor nieuwe organisatoren en organisatoren met onvoldoende track record. Voor deze categorie blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap onverminderd van toepassing. Voor de oproep wordt een budget voorzien van 700.000 euro per jaar.
Webdesign Desk02