Nachtarbeid makkelijker in e-commerce

Freddy Michiels
HR
Nachtarbeid.jpg(image/jpeg)

De federale regering heeft een akkoord afgesloten over de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Voortaan zal nachtarbeid in de sector van de e-commerce in de praktijk makkelijker mogelijk zijn.

Het gebrek aan een duidelijke regelgeving inzake nachtarbeid heeft de sector van e-commerce in een onderdanige positie geplaatst tegenover de concurrentie van het buitenland waar nachtarbeid al lang een wettelijk kader heeft.

Voor ons land bleek het grootste probleem art. 39 van de Arbeidswet te zijn. Dit artikel legt een verplicht akkoord op van alle vakbondsafgevaardigden binnen het bedrijf. Al te vaak bleek één vakbond dwars te liggen.

Aan deze problematiek komt nu een einde. Een beslissing van één vakbond is vanaf nu voldoende om nachtarbeid in de onderneming in te voeren. Nu kunnen werknemers zelf beslissen om in het systeem van nachtarbeid te stappen of niet. Elk bedrijf kan beslissen op welke manier de nachtarbeid gehonoreerd zal worden.

Webdesign Desk02