Niet-ingevulde ICT-functies kosten ons land 1 miljard euro

Redactie
IT
ict
Niet-ingevulde ICT-functies kosten ons land 1 miljard euro

Er zijn in ons land momenteel 9300 vacatures voor digital experts of ICT’ers. Dat blijkt uit een arbeidsmarktenquête van Agoria, de federatie van de technologische industrie, bij bedrijven en overheden. Vandaag werken in ons land 157.100 mensen in een ICT-functie.

Dat zijn er al ruim 20.000 meer dan vijf jaar geleden. Maar onze arbeidsmarkt heeft steeds meer moeite om geschikte kandidaten te vinden voor de nog vacante ICT-functies. En dat kost welvaart. Door alle ICT-vacatures in te vullen, zou ons land zijn BBP met 1 miljard euro extra op jaarbasis kunnen verhogen, zo berekende Agoria. De technologiefederatie wil met verschillende acties het beroep promoten bij jongeren, maar ook bij oudere werknemers en werkzoekenden.

PC-banking, mobile banking, de stabiliteit van een ICT-netwerk dat honderden bankkantoren over heel het land verbindt garanderen, commerciële activiteiten ondersteunen, …; aan ICT-uitdagingen bij ING België ontbreekt het niet. De bank stelt 1900 digital experts tewerk en telt momenteel een 150tal openstaande ICT-functies. “De belangrijkste uitdaging voor een bank is om zich als een aantrekkelijke IT-werkgever voor te stellen,” zegt Frank Stockx, CIO van ING België. “Toekomstige medewerkers vinden ons attractief omdat we een verscheidenheid aan ervaringen en perspectieven kunnen bieden, zowel in de breedte als in de diepte. Daarnaast merken we toch dat onze oranje bedrijfscultuur heel wat mensen aanspreekt.”

Niet enkel in de banksector, maar in zowat de hele economie zijn digital experts broodnodig: “Vacatures die niet ingevuld geraken, zijn slecht nieuws voor de bedrijven en onze economie. Want zonder geschikt personeel, is groei of het ontwerpen van nieuwe goederen en diensten niet mogelijk,” zegt Christian Vanhuffel, directeur van de ICT-sector bij Agoria.

Steeds meer ICT-functies, ook in crisisperiodes

Agoria berekende dat er nu al 157.100 mensen in ons land hun brood als ICT’er verdienen. In amper 5 jaar steeg het aantal jobs met meer dan 20.000. En ook in periodes van crisis of lichte economische groei was er nog altijd sprake van groei. Met ‘digital expert’ wordt een hele waaier aan functies bedoeld: programmeurs, analisten, consultants, PC-technici, infrastructuurbeheerders, webdesigners, helpdeskfuncties, enzovoort. Er is in ons land vooral vraag naar business-consultants, projectmanagers en ontwikkelaars van oplossingen en toepassingen.

Maar wat moet er gebeuren om de openstaande vacatures wel in te vullen? Agoria formuleert vier voorstellen:

1.    Jongeren stimuleren

De technologiefederatie en de ICT-sector voeren momenteel verschillende imagocampagnes rond ICT-functies. Er is de CEO-toer, de actie ‘100 informaticiens dans 100 écoles’ en de mediacampagne rond de digital expert met veel aandacht voor de jobinhoud en beroepsmogelijkheden. Hierbij getuigen jonge digital experts zelf waarom ze van deze job houden. Al deze campagnes kaderen in de e-skills week 2012 (http://eskills-week.ec.europa.eu).

2.    ICT in het onderwijs

In plaats van enkel ICT te gebruiken in de ICT-les moet in heel het lessenpakket ICT zo veel mogelijk worden geïntegreerd. Dus meer lessen met ICT en over het gebruik ervan in het dagelijkse leven en in het beroepsleven.Sommige middelbare scholen doen dit al, maar ze zijn nog met te weinig.

3.    Bijscholing en permanente vorming

Agoria wil met instanties als VDAB, Actiris en Forem verder werken rond het opnieuw inzetbaar maken van werkzoekenden met een ICT-achtergrond. Een verdere screening van werkzoekenden met ICT-vaardigheden en bijkomende opleidingen blijven nodig, want heel wat mensen beschikken niet altijd over de meest actuele kennis en competenties.

4.    Ouderen aan de slag houden

ICT is een redelijk jong beroep, maar tijdens de komende jaren zal een eerste generatie van digital experts toch stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daarom zijn er maatregelen nodig om het statuut attractiever te maken. Zo is er nood aan een flexibelere invulling van de arbeidsduur.

ING

Met meer dan 1900 ICT-medewerkers met 26 verschillende nationaliteiten, is ING België één van de belangrijkste ICT-werkgevers in ons land. In 2011, wierf ING nog 300 nieuwe digitale experts aan. Dit rekruteringsprogramma werd ondersteund door een grote nationale affichecampagne. “Nieuwe ICT-medewerkers aanwerven is niet voldoende. Ze moeten zich ook goed voelen in hun werk,” zegt Frank Stockx. “Vanaf hun aankomst, krijgen ze een coach die hen begeleidt in hun nieuwe job. En elk jaar werken onze medewerkers met hun manager een persoonlijk ontwikkelingsplan uit.”

Kortom, ook bij ING België is er nood aan digital experts die houden van samenwerken met andere teams, meedenken over de bedrijfsstrategie, marketingacties ontwikkelen op sociale media en dat alles in een internationale omgeving.

Webdesign Desk02