Nieuw provinciaal expertisecentrum wil samenwerken met bedrijven

Nicole Verstrepen
Ondernemen
Eexpertisecentrum.jpg(image/jpeg)

Het Antwerps provinciebestuur bouwt momenteel de oude gebouwen van uitgeverij-drukkerij Pelckmans in Kapellen om tot een Centrum voor Leren en Werken, het vierde in de provincie. In het CLW ‘De Masten’ zullen jongeren vanaf 1 september hun opleiding kunnen combineren met werken in een bedrijf. Omdat er nog ruimte over is in de gebouwen wil het provinciebestuur in ‘De Masten’ op termijn ook een provinciaal expertisecentrum met internationaal karakter onderbrengen voor kennisontwikkeling en –deling, gericht op haven, chemie en logistiek.

Provinciegedeputeerde Inge Verhaert (SP.A) vertelt dat er ruimte zal zijn voor evenementen en voor de uitwisseling van kennis, de stimulatie van innovatie en de ontwikkeling van deskundigheid. “We zijn nog aan het nadenken maar zien dit zeker heel ruim. Zo denken we er aan om een deel van de ruimten te verhuren aan bedrijven. Die kunnen dan zelfs samenwerken met ons Centrum Leren en Werken en zo ontstaan er voordelen voor iedereen,” aldus Inga Verhaert.

Op 15 juni is er een opendeurdag in De Masten.

Webdesign Desk02