Nieuw wettelijk kader voor de bescherming van verkeersinfrastructuur

Redactie
Auto & Verkeer
Crevits Hilde-2012.jpg(image/jpeg)

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet voor de bescherming van de verkeersinfrastructuur bij bijzonder wegtransport principieel goedgekeurd. Het gaat om een globale geïntegreerde regeling om de verkeersinfrastructuur te beschermen in geval van bijzonder wegtransport.

Er is aandacht voor de aslasten en er wordt een kader gecreëerd voor een proefproject op een aantal vastgelegde trajecten met langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) op de Vlaamse hoofdwegen. Dat proefproject zal Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de mogelijkheid bieden om de effecten van LZV’s op het verkeer te onderzoeken.

Het voorontwerp van decreet gaat over de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport. Onder de noemer bijzonder wegtransport valt het klassieke uitzonderlijk vervoer en het vervoer van langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s). Ook het geldende aslastendecreet wordt in de globale regeling geïntegreerd. Het aslastendecreet voorziet in sancties voor overladen voertuigen die het wegdek beschadigen. Het voorontwerp van decreet volgt op het federaal koninklijk besluit van 19 maart 2012 over de langere en zwaardere slepen in het kader van proefprojecten, dit in toepassing van de bevoegdheid van de federale overheid inzake de veiligheid en vlotheid van het wegverkeer en het bepalen van de technische voorwaarden en voertuigen.

Klassiek uitzonderlijk vervoer gaat over voertuigen die breder zijn dan bepaald in het technisch reglement auto’s. Als die op de weg willen, moet een vergunning uitzonderlijk vervoer worden aangevraagd.

 

Nu nog de adviezen

Lange en zwaardere vrachtwagens hebben een lengte van maximum 25,25 meter met een maximaal toegelaten massa van 60 ton. Twee lange en zwaardere vrachtwagens vervangen drie gewone vrachtwagens. Via een proefproject wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het effect van die LZV’s onderzoeken op economisch, ecologisch en logistiek vlak. In het kader van het proefproject in Vlaanderen kunnen LZV’s op een aantal vastgelegde trajecten worden toegelaten. Die trajecten zullen via de toekenning van vergunningen vastgelegd worden. Belangrijk is nog dat het proefproject niet mag leiden tot de verschuiving van bepaalde transporten van het spoor of de waterwegen naar de weg.

Nu de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in het geval van bijzonder wegtransport heeft goedgekeurd zal het advies ingewonnen worden van de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State.

De volgende stap is nu de opmaak van het uitvoeringsbesluit. Daarin zal er aandacht gaan naar de startdatum van het proefproject, de trajecten, de voorwaarden voor de vergunningen en de procedure voor de aanvraag van het project.

Webdesign Desk02