Nieuwe belastingen zijn niet nodig als iedereen zijn job doet

Freddy Michiels
Overheid
Belastinegn.jpg(image/jpeg)

Wie zijn kinderen rechten en plichten oplegt maar de toepassing van spelregels niet controleert, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met mogelijk onaangename gevolgen. Het gebrek aan controle heeft ons land al veel geld gekost en het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen. Helaas.

De overheid verspilt jaarlijks miljoenen/miljarden euro die vermeden hadden kunnen worden door ofwel een betere voorbereiding (van de dossiers) ofwel een grondiger controle van de uitvoering van de verschillende opdrachten. In het verleden was het vooral het Rekenhof dat de verspilling van de overheid onder de aandacht bracht in een spraakmakend “Blunderboek”.  Er werd mee gelachen, er werd schande over gesproken maar … er gebeurde niets.

Zopas hebben de Franstalige liberalen een reeks verspillingen ontdekt waar ze zelf niet bij betrokken waren en die ze dus rustig konden aanklagen. Zo hebben ze vastgesteld dat het leger 2.765 valschermen kocht die het ministerie (of het mysterie?) van Defensie de ronde som kostte van 10,3 miljoen euro, zonder dat nagegaan werd of deze nieuwe valschermen wel degelijk nodig waren vermits de voorraad lang nog niet uitgeput was.

De MR klaagt ook de bestelling van 12,6 miljoen vaccins aan (door minister Onkelinx) voor de vogelgriep H1N1 terwijl er maar 600.000 werden toegediend. Het heeft het land wel 110,2 miljoen euro gekost.  Kwatongen beweren nog altijd dat er enkele mensen behoorlijk hun brood mee verdiend hebben, maar niet de Belgische staat.

Ook het gesloten centrum Everberg krijgt een flinke veeg uit de pan van de Franstalige liberalen. Ze vinden het een behoorlijke verspilling dat deze instelling per jaar 230.000 euro uitgeeft voor taxiritten naar de dokter, het parket e.d. Ook het Vlaams Gewest wordt met de vinger gewezen omdat het 58,5 miljoen aan intresten heeft betaald wegens laattijdige betaling van facturen.

Waakhond gevraagd

Hoeveel de Belgische staatskas elk jaar moet missen is moeilijk te berekenen mar als je alle verspillingen, gebrek aan controles en (gewilde?) verjaringen van procedures optelt, zal je toch al snel aan vele miljoenen of miljarden komen.

Niet zolang geleden betaalde een Kempisch bedrijf nog 100 miljoen boete voor fiscale fraude. Een Antwerps advocaat betaalde zopas een half miljoen euro om de fiscus goedgezind te maken voor zijn zwart geld operaties.  Johnson & Johnson (hoofdaandeelhouder van Janssen Pharmaceutica) heeft vorige maand nog ingestemd met een boete van 70 miljoen dollar. Daarmee nam de groep de verantwoordelijkheid op voor ‘commissies’ die het Belgisch filiaal heeft uitbetaald aan het regime van de Iraakse dictator Saddam Hoessein.

Hoeveel Belgen betalen tijdig hun belasting? Erger: hoeveel Belgen doen jaarlijks geen belastingaangifte zonder dat ze vervolgd worden? Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft dit jaar aan 32.682 Vlamingen een boetebrief gestuurd omdat ze al drie jaar hun zorgverzekering niet betalen. De boete loopt op tot 250 euro. Het aantal wanbetalers ligt daarmee drie keer hoger dan in 2009 toen 11.000 Vlamingen een boetebrief ontvingen.

Geen nieuwe belastingen nodig

In een lezersbrief aan Het Nieuwsblad heeft Hugo Van Caelenbergh uit Koksijde zo zijn eigen optelling gemaakt.

De meest voor de hand liggende oplossing voor het begrotingstekort, aldus de lezersbrief, is een correcte inning van de belastingen. Dat dit geen prioriteit is voor onze huidige minister van Financiën, blijkt uit het volgende:

  • Meer dan 300.000 belastingplichtigen dienen geen belastingaangifte in. Significant is dat een meerderheid daarvan ook nog goed wegkomt. Geschat verlies voor de schatkist: tussen 250 en 500 miljoen euro.
  • Nog eens minimaal 250.000 belastingplichtigen claimen op hun aangifte een inkomen dat een stuk beneden het gemiddelde werknemersinkomen ligt, hoewel uit aanwijzingen blijkt dat ze vaak een veelvoud daarvan opstrijken. Mogelijke meeropbrengst: 3 miljard euro, meeropbrengst voor de sociale zekerheid niet meegerekend.
  • Vooral de grote bedrijven vertikken het om belastingen te betalen. Een meer persistent optreden van Financiën (o.a. via een restrictie van de notionele intrestaftrek) makt het mogelijk 2 à 4 miljard binnen te halen.
  • Tenslotte kan een meer extensieve controle van de sociale inspectie, de btw-administratie en de douanen resulteren in een meeropbrengst van 2 miljard

Moraal van het verhaal: nieuwe belastingen zijn niet nodig. Aldus Hugo Van Caelenbergh. Laat ons eerst het geld correct innen waar de overheid recht op heeft.

Kantorenstop

De kans is klein dat aan onze oproep gevolg zal gegeven worden. De fiscus heeft ondertussen al medegedeeld dat het tegen 2015 van plan is meer dan de helft van de 406 kantoren te sluiten die op het einde van 2010 nog open waren. Het doel van de operatie is vooral de wervingskosten te verminderen en niet de fraudeurs op de hielen te zitten. Het personeel zal wel moderne kantoren krijgen en in het vooruitzicht wordt ook gesteld dat er een betere interactie zal zijn tussen de verschillende diensten. Maar dat moet nog bewezen worden.  (F.M.)

Webdesign Desk02