Nieuwe sluis Terneuzen moet toegangtot havens van Gent en Terneuzen verbeteren

Redactie
Sluis Terneuzen.jpg(image/jpeg)

Vlaams minister Ben Weyts (Mobiliteit en Openbare Werken) en de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ondertekenden op donderdag 5 februari 2015 het ‘Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen’. Het Havenbedrijf Gent is uiterst opgetogen met dit historische moment.

De Nieuwe Sluis Terneuzen verbetert immers de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen. Bovendien zorgt de nieuwe sluis voor een vlotte doorgang van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Verwacht wordt dat de sluis in 2021 klaar is. De bouw van de nieuwe sluis is voor het Havenbedrijf Gent de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

Deze nieuwe sluis is van belang voor zowel Vlaanderen als Nederland. Ze zorgt voor een verbetering van de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en ook voor minder wachttijden voor de binnenvaart. Bovendien worden met de vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd. Dit komt de economieën van Vlaanderen en Nederland en van de Kanaalzone Gent-Terneuzen ten goede. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit omdat schepen minder lang moeten wachten om erdoor te kunnen.

Aanvraag voor Europese Ten-T subsidies

is onderweg

Gent ligt als multimodale haven op het kruispunt van de Europese binnenwateren, snelwegen en spoorwegen. De nieuwe sluis is dan ook cruciaal om de haven van Gent te doen groeien, verder te ontwikkelen, haar internationale positie te versterken, nieuwe tewerkstelling te creëren en investeerders aan te trekken. Bovendien komt de realisatie van de sluis de samenwerking tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (havens van Terneuzen en Vlissingen) ten goede.

De aanleg van de sluis kost naar verwachting 920 miljoen euro. De kosten voor het onderhoud voor 30 jaar worden geraamd op 75 miljoen euro. Nederland betaalt 155 miljoen euro. Vlaanderen draagt de overige kosten. Van de Nederlandse bijdrage neemt de Zeeuwse regio 10 miljoen euro voor zijn rekening. Aan Vlaamse zijde neemt het Havenbedrijf 15% op zich. Afhankelijk van de raming en de Europese subsidies zal deze bijdrage schommelen tussen 71 en 95 miljoen euro.

Om deze bijdrage te financieren, legt het Havenbedrijf in de financiële meerjarenplanning de nodige reserves aan. Bovendien zal de voorziene toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf voor bijkomende financiële middelen zorgen. Deze financiële bijdrage tot de bouw van de Nieuwe Sluis is voor het Havenbedrijf de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

Nederland en Vlaanderen zullen gezamenlijk bij de Europese Commissie een aanvraag indienen voor het verkrijgen van Europese Ten-T subsidies in het kader van de uitbouw van het trans-Europese vervoersnetwerk.

Info: www.nieuwesluisterneuzen.be

Webdesign Desk02